Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

Infranord tar stort renoveringsuppdrag

Anbudssumman uppgår till 256 miljoner kronor

Foto: Infranord
Foto: Infranord
Publicerad av
Peter Höök - 06 nov 2017

Infranord har vunnit uppdraget att renovera järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra, den så kallade
Getingmidjan.
Huvudentreprenör är Implenia och uppdragsgivare är Trafikverket. Anbudssumman för Infranords del av projektet uppgår till 256 miljoner kronor.

– Arbetet sker på en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor som brukar benämnas som en flaskhals för tågtrafiken i Stockholm. Kombinationen av omfattande renoveringsarbeten och starkt begränsad tid är en utmaning som passar Infranords kompetens väl säger Helene Biström, vd Infranord.

Uppdraget innebär att Infranord ska se över och förnya järnvägen längs hela Getingmidjan, en sträcka som till stora delar är från 1950-talet och som har nått sin tekniska livslängd. Infranord ska bland annat se över och byta eller renovera alla spår, växlar, kontaktledningar, signalsystem och telesystem. I projektet ingår också brobyten och tunnelrenovering.

Merparten av arbetsinsatserna kommer att ske under sommarhalvåren 2018-2020. Hela projektet ska vara klart 2021. Pendeltågstrafiken som idag går på sträckan Getingmidjan kommer att flyttas till Citybanan.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons