Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

Ny järnvägsbro över Masnedsund

Bild: Banedanmark
Bild: Banedanmark
Publicerad av
Simon Matthis - 03 nov 2017

Som ett led i bygget av Fehmern Bältförbindelsen uppgraderas nu järnvägen från Ringsten till Holeby -  en 115 kilometer lång sträcka – och en ny dubbelspårig järnvägsbro över Masnedsund kommer att byggas bredvid en befintliga bron.

Förberedande arbeten är redan igång. Banedanmark har satt upp tre bullermätare som dygnet runt kommer att mäta bullernivåer kring anläggningsplatsen fram till att bron öppnar, tidigast till sommaren 2019. På hemsidan för Ringsted-Fehmarn kan närboende följa bullernivåer och få veckovisa bullerrapporter levererade från en extern aktör.

– Det är ett svårt ställe att bygga en ny bro på. Det finns mycket mjuk jord i området där vi ska bygga ut befintliga dammar och bygga den nya bron. Det innebär att vi kommer att använda en metod där vi ska slå ned eller vibrera ned ett hundratal pålar i marken för att göra dammar tillräcklig stabil, säger Mette Koch Sonnenborg, projektledare på Banedanmark.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons