Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Fossilfritt Sverige lägger fram förslag för att rädda godstågen

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, Foto: Regeringskansliet
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, Foto: Regeringskansliet
Publicerad av
Christer Wiik - 02 nov 2017

Godstågsföretagen blöder och branschen har svårt med både lönsamhet och leveranssäkerhet. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, skriver i Dagens industri idag om fem förslag för att öka tågens konkurrenskraft så att mer gods kan gå på järnväg och utsläppen från transportsektorn minska.

- Godstransportpolitiken har varit extremt eftersatt av ett antal regeringar. Nu har sittande regering en unik möjlighet att lägga fram en samlad strategi med skarpa styrmedel som gör att politiken kan gå från ord till handling, säger Svante Axelsson.

Med ett eftersatt underhåll av järnvägen som drabbat leveranssäkerheten, hård priskonkurrens från lastbilar på vissa sträckor, och ökade banavgifter är läget akut för många tågoperatörer. Både regeringen och oppositionen vill nu satsa på järnvägsunderhåll men frågan är om operatörerna överlever tills det ger resultat.

För att transportsektorn ska leva upp till riksdagens klimatmål måste de olika transportslagen utnyttjas på ett mer optimalt sätt och mängden gods som går på järnväg öka.

Efter dialog med ett flertal aktörer har Fossilfritt Sverige kommit fram till fem åtgärder som bör ingå när regeringen tar fram en ny godsstrategi till våren:

1. Sverige bör i likhet med flera andra EU-länder införa ett miljökompensationsstöd för godstransporter på järnväg.

2. Staten bör ta det ekonomiska ansvaret för investeringen i det nya obligatoriska signalsystemet, ERTMS.

3. Maxlängden för godstågen måste höjas, först till 750 m och sedan till 1 km.

4. För att öka kapaciteten och fyllnadsgraden i tågen behöver även den tillåtna gränsen för axellast höjas till 25 ton.

5. Regeringen bör införa ett omlastningsstöd så att lastbilarnas godstrailers kan flyttas över till järnvägsvagnar för att sedan kopplas samman med lastbilar igen vid önskad slutstation.

- Svenska staten har ambitiösa klimatmål på transportområdet men ändå är Sverige det land i Europa som kör de kortaste godstågen. Redan idag finns det möjlighet att växla upp det svenska transportarbetet på järnväg med 25 procent, säger Svante Axelsson.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman
Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman

Bombardier visade första färdiga nya generations Talent 3 på InnoTrans

"ÖBB:s flaggskepp"

Den österrikiska tågoperatören räknar med att kunna sätta det nya ekipaget på spår i västra...

Annons

På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman
På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman

InnoTrans 2018: 19 elbusstillverkare bland utställarna

"Elektriska ledbussar"

På Berlinmässans så kallade "Bus Display" i sommarträdgården kan InnoTrans-besökarna granska och...