Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

Elmia Nordic Rail: Så ska Inlandsbanan rustas upp

Mats Portinson, infrastrukturchef på Inlandsbanan, på plats på Elmia Nordic Rail. Foto: Christer Wiik
Mats Portinson, infrastrukturchef på Inlandsbanan, på plats på Elmia Nordic Rail. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 11 okt 2017

Representanter från Inlandsbanan är på plats på Elmia Nordic Rail och presenterar här järnvägens framtid - projekt Inlandslänken, ett upprustningsprojekt för banan som innebär snabba och säkra godstransporter och moderna persontrafiksatsningar i Sveriges inland.

Mats Portinson, infrastrukturchef på Inlandsbanan, berättar att projekt Inlandslänken är ett resultat av en fördjupad studie som genomfördes hösten 2016 och som nu skapat ringar på vattnet.
- Undersökningen kom fram till att det finns en marknad för en upprustning av Inlandsbanan mellan Mora och Gällivare, säger Portinson och berättar vidare om projektet.
- Upprustningen innebär en bärighetshöjning till 22,5 ton och en hastighetshöjning till 140 km/h. För att åstadkomma detta ska banan bland annat få helsvetsat spår, makadambyte samt betongslipers istället för träslipers, Därtill ska banan få nya mötesplatser, i snitt vart 3-4 mil.

Enligt Portinson bidrar upprustningspaketet framförallt till en ökad kapacitet för godstrafiken, vilket innebär att Inlandsbanan kan avlasta Norrlands stambanor. Detta i sin tur skapar, enligt Portinson, ökat utrymme för en satsning på persontrafik på banan.
- Vi siktar på att Inlandsbanan ska vara färdigupprustad januari 2021, avslutar Portinson.

Text: Christer Wiik

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons