Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, dec, 12 2017
Senaste Nytt

Elmia Nordic Rail: Så ska Inlandsbanan rustas upp

Mats Portinson, infrastrukturchef på Inlandsbanan, på plats på Elmia Nordic Rail. Foto: Christer Wiik
Mats Portinson, infrastrukturchef på Inlandsbanan, på plats på Elmia Nordic Rail. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 11 okt 2017

Representanter från Inlandsbanan är på plats på Elmia Nordic Rail och presenterar här järnvägens framtid - projekt Inlandslänken, ett upprustningsprojekt för banan som innebär snabba och säkra godstransporter och moderna persontrafiksatsningar i Sveriges inland.

Mats Portinson, infrastrukturchef på Inlandsbanan, berättar att projekt Inlandslänken är ett resultat av en fördjupad studie som genomfördes hösten 2016 och som nu skapat ringar på vattnet.
- Undersökningen kom fram till att det finns en marknad för en upprustning av Inlandsbanan mellan Mora och Gällivare, säger Portinson och berättar vidare om projektet.
- Upprustningen innebär en bärighetshöjning till 22,5 ton och en hastighetshöjning till 140 km/h. För att åstadkomma detta ska banan bland annat få helsvetsat spår, makadambyte samt betongslipers istället för träslipers, Därtill ska banan få nya mötesplatser, i snitt vart 3-4 mil.

Enligt Portinson bidrar upprustningspaketet framförallt till en ökad kapacitet för godstrafiken, vilket innebär att Inlandsbanan kan avlasta Norrlands stambanor. Detta i sin tur skapar, enligt Portinson, ökat utrymme för en satsning på persontrafik på banan.
- Vi siktar på att Inlandsbanan ska vara färdigupprustad januari 2021, avslutar Portinson.

Text: Christer Wiik

Annons

Från vänster: Karin Wallin, infrastrukturstrateg Region Örebro län, Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, Örebro län, Tomas Eneroth, infrastrukturminister, Patrik Saxvall, planeringsdirektör Green Cargo, Mats Erkén, VD Scandfibre Logistics, Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande, HallsbergBakre raden från vänster: Anders Björnsson, utredare Trafikverket, Magnus Persson, senior rådgivare Region Örebro län. Foto: Green Cargo
Från vänster: Karin Wallin, infrastrukturstrateg Region Örebro län, Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, Örebro län, Tomas Eneroth, infrastrukturminister, Patrik Saxvall, planeringsdirektör Green Cargo, Mats Erkén, VD Scandfibre Logistics, Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande, HallsbergBakre raden från vänster: Anders Björnsson, utredare Trafikverket, Magnus Persson, senior rådgivare Region Örebro län. Foto: Green Cargo

Green Cargo i Hallsberg fick ministerbesök

Nyligen besökte infrastrukturminister Tomas Eneroth, tillsammans med representanter från Region Öreb...