Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

Alstom uppgraderar signalsystem i Argentina

Foto: Fernando Martello/Wikimedia Commons
Foto: Fernando Martello/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 10 okt 2017

Alstom har tecknat ett kontrakt värt över 10 miljoner euro om att uppgradera signalsystemet på en tåglinje, Sarmiento, i Argentinas huvudstad Buenos Aires.

Efter en internationell offentlig upphandling fick Alstom, som underleverantör till Constructadore Pose, uppdraget att tillhandahålla tekniska lösningar för att installera signalrum med elektromekanisk sammankoppling. Projektet beräknas vara klart inom 30 månader.

Sarmiento-linjen är en av sju tåglinjer i Stor-Buenos Aires och det nya signalsystemet kommer att installeras på fyra stationer.

Upphandlingen är en del av trafikhuvudmannen Trenes Argentinos Infraestructuras plan att anpassa signalsystemen och installera ett automatiskt bromssystem (ATS) i Argentina,  en investering på 237 miljoner euro som sträcker sig fram till och med 2019.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons