Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

Nordisk Infrastruktur på plats på Elmia Nordic Rail

Robin Sinclair, en av Nordisk Infrastrukturs representanter under årets Elmia Nordic Rail. Foto: Christer Wiik
Robin Sinclair, en av Nordisk Infrastrukturs representanter under årets Elmia Nordic Rail. Foto: Christer Wiik
De första besökarna har trädit in på årets upplaga av Elmia Nordic Rail. Foto: Christer Wiik
De första besökarna har trädit in på årets upplaga av Elmia Nordic Rail. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 10 okt 2017

Nu har Elmia Nordic Rail öppnat, Nordens största och viktigaste arrangemang för den allomfattande järnvägsbranschen. Tillsammans med systermässorna Nordic Road och Future Transport tar mässtrion ett rejält grepp om hela den nordiska transportsektorn. Branschtidningen Nordisk Infrastruktur och dess webbsajter järnvägsnyheter.se respektive infrastrukturnyheter.se är på plats i Jönköping under dagarna tre.

Elmia Nordic Rail har arrangerats vartannat år sedan 1995 och i år äger evenemanget rum den 10-12 oktober, traditionsenligt på Elmia i småländska Jönköping. Arrangemanget är branschens mötesplats för såväl  järnvägens som den övriga transportsektorns kunder, företrädare och övriga intressenter. Här tar man del av nyheter, utbyter erfarenheter genom mässutställare och seminarier samt bygger gränsöverskridande nätverk.

Parallellt med Elmia Future Transport, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road arrangeras mängder av fackseminarier.
Ett viktigt ämne som löper som en röd genom årets arrangemang är ”digitala trender” Vilka digitala trender kommer att slå nästa år? Och varför har han chip inopererade i händerna? Svaren ger Fredrik Hoel, platschef på IT-konsultbolaget Acando, under sin föreläsning på konferensens första dag.
Under rubriken ”Tio digitala trender som utmanar och skapar möjligheter” avslöjar Fredrik Hoel vad han tror kommer slå igenom 2018. Ett exempel är conversational computing, det vill säga röststyrd teknik.
– Jag kommer prata om dessa digitala trender och hur de kan komma att påverka och nyttjas av företag. Vilka nya tekniker som kommer utvecklas under kommande år och hur företag ska kunna hänga med i teknikens framfart.
Den snabba teknikutvecklingen innebär stora förändringar i många branscher. Dessutom blir slutkunden allt mer delaktig i såväl produkt som tjänst. Då gäller det att hänga med i utvecklingen och paketera lösningarna på bästa sätt.
– För mig är det viktigt att teknik är sömlös och smidig. Det är viktigt att med små medel kunna skapa stor kundnytta. Och pratar man digitalisering pratar man också om att skapa effektivitet som leder till lönsamhet.

 

 

 

 

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons