Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 21 2018
Senaste Nytt

Åter dags för Elmia Nordic Rail

Elmia Nordic Rail är Nordens viktigaste järnvägsmässa och den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med järnvägsfrågor.  Foto: Christer Wiik
Elmia Nordic Rail är Nordens viktigaste järnvägsmässa och den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med järnvägsfrågor.  Foto: Christer Wiik
Nordens järnväg handlar under lupp på branschmässan Elmia Nordic Rail. Under ett av seminarierna kommer Jonas Karlsson, vd för Oslo-Stockholm 2.55 AB, till tals. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. På bilden Oslo Centralstation. Foto: Christer Wiik
Nordens järnväg handlar under lupp på branschmässan Elmia Nordic Rail. Under ett av seminarierna kommer Jonas Karlsson, vd för Oslo-Stockholm 2.55 AB, till tals. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. På bilden Oslo Centralstation. Foto: Christer Wiik
Hässleholm är idag en viktig järnvägsknutpunkt i norra Skåne och är även utsedd av Sverigeförhandlingen att blir en av stationsorterna utmed den planerade höghastighetsbanan. I en överenskommelse med Sverigeförhandlingen har Hässleholm förbundit sig att tillsammans med Kristianstad bygga 7 000 nya bostäder, samt att medfinansiera projektet med 50 miljoner kronor. Foto: Stefan Nilsson
Hässleholm är idag en viktig järnvägsknutpunkt i norra Skåne och är även utsedd av Sverigeförhandlingen att blir en av stationsorterna utmed den planerade höghastighetsbanan. I en överenskommelse med Sverigeförhandlingen har Hässleholm förbundit sig att tillsammans med Kristianstad bygga 7 000 nya bostäder, samt att medfinansiera projektet med 50 miljoner kronor. Foto: Stefan Nilsson
Tidigare Alliansregeringens infrastrukturminister, Catharina Elmsäter, numera nyvald vd för Sveriges Byggindustrier, kommer bland annat att agera moderator under Elmia Nordic Rails systermässa Nordic Road och dess nyckelseminarium ”Vision Zero – steg 2: Hur går vi vidare?”  Foto: Christer Wiik (arkivbild)
Tidigare Alliansregeringens infrastrukturminister, Catharina Elmsäter, numera nyvald vd för Sveriges Byggindustrier, kommer bland annat att agera moderator under Elmia Nordic Rails systermässa Nordic Road och dess nyckelseminarium ”Vision Zero – steg 2: Hur går vi vidare?”  Foto: Christer Wiik (arkivbild)
Under Nordic Rail kommer Strukton Rail att presentera nya besiktningsvagnen Hedwig, som kontrollerar växlar med hjälp av laser och höghastighetsfilm. Vagnen ingår i ett planeringssystem som ska göra underhållet mer effektivt och ekonomiskt. Foto: Strukton Rail
Under Nordic Rail kommer Strukton Rail att presentera nya besiktningsvagnen Hedwig, som kontrollerar växlar med hjälp av laser och höghastighetsfilm. Vagnen ingår i ett planeringssystem som ska göra underhållet mer effektivt och ekonomiskt. Foto: Strukton Rail
Publicerad av
Christer Wiik - 09 okt 2017

Nu arrangeras åter Nordens största arrangemang för den allomfattande järnvägssektorn då Elmia Nordic Rail äger rum på Elmiamässan i Jönköping den 10-12 oktober. Tillsammans med systermässorna Future Transport och Nordic Road bildar mässtrion ett evenemang som samlar stora delar av transportsektorn på en och samma plats.

Elmia Nordic Rail är den enda renodlade järnvägsmässan i sitt slag i Norden ochmed dess systermässor utgör branschträffen Norra Europas viktigaste mötesplats för den som arbetar med transportfrågor, planering, underhåll eller utbyggnad av järnvägs- och vägnätet.
Huvudmässan har arrangerats sedan 1995 och sedan dess tagit plats på Elmia i den småländska ”huvudstaden” vartannat år. Här möts politiker, branschorganisationer, forskare samt svenska och internationella transportföretag som knyter nya kontakter, låter sig inspireras och uppdateras om senaste nytt inom infrastruktursektorn i allmänhet och järnvägsbranschen i synnerhet. 

Internationell prägel
Elmia Nordic Rail är en internationell tillställning. Drygt 4 000 besökare, fördelade över 19 länder, tog plats på Elmia Nordic Rail under 2015 års arrangemang och bland utställarna var hela 120 stycken internationella bland totalt 341.  Därtill arrangerades ett hundratal seminarier och totalt fanns det 2 613 seminarietillfällen att besöka. Utbudet är lika stort i år och konferensprogrammet är som vanligt späckat. Konferensen arrangeras under mässans alla tre dagar och är en av grundstenarna i Elmia Nordic Rails mässkoncept. Här behandlar experter, branschföreträdare och politiker de mest aktuella frågorna inom infrastrukturområdet just nu. Digitalisering, hållbara transporter, det gröna skiftet och logistik för konkurrenskraft är bara några av de ämnen som kommer behandlas under konferensprogrammet.
Det som gör programmet unikt är att fokus ligger på utmaningarna – inte transportslagen. Det hävdar Magnus Ringqvist, mässansvarig för Elmia Future Transport, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road. 
– Vi fokuserar på de problem som finns oavsett om det handlar om järnväg, vägar, hamnar eller flygplatser. På så sätt blir det mer dynamik i diskussionen, säger Magnus.

Nyckelseminarier
Varje dag hålls ett nyckelseminarium där det ges en fördjupning i följande ämnen:

  • Höghastighetsjärnvägar - Löser det alla problem?
  • Digitalisering - skapar möjligheter för människor, företag och länder
  • Vision Zero - Steg 2. Hur går vi vidare?

Nyckelseminarierna kompletteras med ett antal valbara fackseminarier som belyser teman som:

  • Resenären i fokus
  • Transportpolitik i Norden
  • Signalsystem - trafikstyrning
  • Logistik för konkurrenskraft
  • Oskyddade trafikanter - att lära av olyckor

”Höghastighetsjärnvägar löser det alla problem?”
Ett av Nordic Rails nyckelseminarier, behandlar den högaktuella frågan om snabba spår. Under ledning av moderator Ulf Nyström presenteras föreläsningen ”Höghastighetsjärnvägar löser det alla problem?” På plats finns HG Wessberg, förhandlare Sverigeförhandlingen, en representant för Trafikverket, Karin Svensson-Smith, ordförande i Riksdagens Trafikutskott samt Jonas Karlsson, vd Oslo-Stockholm 2.55 AB. I höst är Sverigeförhandlingens resultat högaktuellt. Därefter ska resultaten tas om hand för att bli verklighet. Viljan och visionen är klar, men vad händer sen och vad är politikens syn på resultatet? Det är några av frågorna som kommer att ventileras under detta seminarium.

SWERIG på plats
SWERIG (Swedish Rail Industry Group) en samarbetsorganisation för företag i Sverige som är verksamma inom järnvägsbranschen, satsar återigen stort Nordens största järnvägsmässa. SWERIG’s 45 medlemsföretag har tio företag valt att ställa ut i egen monter och tolv företag ställer ut i den centralt placerade SWERIG paviljongen.
Samarbetsorganisationen arrangerar också traditionsenligt en kundträff tisdagen den 10 oktober för företagen och dess inbjudna gäster.

På rätt spår med Strukton Rail
En av många utställare som kommer att vara på plats på Elmia är Strukton Rail AB, Sveriges största privata järnvägsentreprenör som bygger, driver och underhåller järnvägssystem i Skandinavien. Bolaget kommer att visa sina smarta lösningar för att bygga, driva och underhålla järnvägssystem och för att introducera sitt nya innovationspris, som ska delas ut för första gången. En av Struktons nyheter är besiktningsvagnen Hedwig (SIM), som smidigt kontrollerar växlar med hjälp av laser och höghastighetsfilm.

– Med Hedwig kan man maskinellt besiktiga växlar under belastning. Man mäter till exempel spårvidd och rälsslitage med laser, samtidigt som spåranläggningen fotograferas med åtta höghastighetskameror, berättar Otto Nilsson, chef för Innovation och Teknik på Strukton Rail.

Hedwig mäter växlarnas skick med samma belastning som om ett vanligt tåg körde sträckan, vilket ger uppgifter som stämmer exakt med verkligheten. Mätningen sker också arbetsmiljömässigt säkert, eftersom ingen person behöver vara på spåret när Hedwig jobbar.

Strukton Rail har monter för att bland annat visa upp POSS, som är ett diagnostiseringssystem för till exempel spårväxlar, vägskyltsanläggningar och signalanläggningar. Dessutom har de en visningsplats utomhus där Hedwig kommer att stå för beskådan.
– Vi jobbar med asset management, bedömningsmanagement. Genom att samla in alla fakta och uppgifter från underhåll, besiktningar, signalanläggningar kan man sedan gå vidare och analysera vilka åtgärder man bör göra för att jobba med underhåll på rätt nivå, säger Otto Nilsson.

Nollvisionen ges särskild uppmärksamhet
I år är det 20-­årsjubileum för visionen som ska minska trafikolyckorna på våra vägar, den så kallade Nollvisionen. Det uppmärksammar Elmia Nordic Road genom att blicka fram mot nästa steg. Vilka innovationer krävs för att klara av nästa steg? Nyckelseminariet ”Vision Zero – steg 2: Hur går vi vidare?” är ett spännande avstamp för framtiden.
– Nollvisionens initiativtagare Claes Tingvall medverkar på seminariet och moderator är förra infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd. 
Och det är inte bara i seminarieprogrammet som Nollvisionen uppmärksammas. Två gånger om dagen kommer det att genomföras krocktester i 70 km/tim mot olika typer av räcken
– De här skyddsanordningarna och räckena står ju längs med vägarna och jag tror inte man tänker speciellt på dem när man passerar. De har alltid funnits där och man tror ju att ”bara de sitter där så hjälper de”. Men det gör de bara om de är monterade på rätt sätt och underhålls. Då kan de hjälpa dig om något händer, fånga upp fordonet på ett energiupptagande sätt och mildra effekten av en kollision, säger Göran Fredriksson, företrädare för SVBRF, Svenska Väg- och Broräckesföreningen.
Källor: Elmia, Utstställare på Nordic Rail

Text: Christer Wiik

 

 

 

 

 

 

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0.  Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman
Knorr-Bremses representant på Innotrans-mässan, Martin Strobel, presenterar här företagets nya bromskontroll EP2002 3.0. Exempelvis har underhållscykeln förlängts från åtta till åtminstone tio år. Genom den nya versionen, har Knorr-Bremse har breddat utbudet av applikationer från tunnelbana till regionala och långdistanstransporter. EP2002 3.0 är därmed en avsevärd förbättring, anser Martin Strobel. Foto: Markku Björkman

InnoTrans: Knorr-Bremse visar nya bromsinnovationer för metrotåg

Annons

Annons