Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 19 2018
Senaste Nytt

Tågoperatörerna: ”Från klarhet till klarhet om nya stambanor”

Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna. Foto: Tågoperatörerna
Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna. Foto: Tågoperatörerna
Publicerad av
Christer Wiik - 02 okt 2017

”De som följt media de senaste dagarna har fått bevittna en successiv omsvängning i en för Sverige avgörande framtidsinvestering, de nya stambanorna. Diskussionen har tilltagit alltsedan Trafikverket i slutet av augusti lämnade sitt förslag till Nationell plan 2018–2029 som utgick från anslagsfinansiering av höghastighetsutbyggnad med maxfart 250 km/h.” Det skriver Branschföreningen Tågoperatörerna i sitt senaste nyhetsbrev.

Dagens Industri har eldat på debatten på ledarplats och Moderaterna respektive Folkpartiet söker slutliga ställningstaganden. Av de borgerliga partierna har C hittills varit tydligast med sin inriktning som också bekräftades i Annie Lööfs tal vid partikongressen igår.
Enkel matematik innebär således att de partier som säger ja till höghastighetståg, S, MP, V och C, i dag har en tydlig riksdagsmajoritet med 181 mandat. Som vårt urval av media nedan visar brottas Moderaterna och Liberalerna för närvarande med olika interna argumentationslinjer som varierar geografiskt.
Om någon eller båda dessa partier ansluter sig till majoriteten finns således underlag för en bred och hållbar uppgörelse. Dagens politiska fråga är alltså lånefinansiering eller inte. Som Sverigeförhandlingen föreslagit bör sådan finansiering ske utanför anslagsbudgeten och genom att staten tar upp lån för att projektet ska kunna bli lönsamt genom snabb utbyggnad. Alternativ finansiering kan innefatta Öresundsbromodellen med upplåning, gröna infrastrukturobligationer, EU-lån eller att pensionsfonder placerar tillgångar i projektet.

Livet handlar som bekant inte enbart om för eller emot höghastighet. Besked från Centerstämman innebär också att C är först ut bland riksdagspartierna att inse att underhållsskulden på järnväg – för närvarande 36 mdr – måste betalas av och man vill öka underhållsbudgeten med cirka en miljard per år.

Glada nyheter från veckan är att Tågoperatörernas ordförande Crister Fritzson för åren 2018–2019 utsetts till ordförande i CER – Community of European Railway and Infrastructure Companies, järnvägens intresseorganisation i Bryssel. CER är den mest betydelsefulla samarbetsorganisationen för järnvägsföretag i Europa när det gäller påverkan inom EU:s beslutsfattande. CER har cirka 70 medlemmar, såväl tågoperatörer som infrastrukturförvaltare. Crister är stolt över förtroendet att leda CER och konstaterar att järnvägen har en mycket viktig roll att spela i utvecklingen av ett framtida Europa, som en tillväxtmotor för hållbara transportlösningar, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

På tal om Europa – järnvägsindustrin befinner sig i stark omvandling. Det senaste tecknet är samgåendet mellan Alstom och Siemens som annonserades den 26 september. Det fransk-tyska fusionen ska vara en ”merger of equals” och ska möta den globala konkurrensen, främst från Asien.

Tågplanen för 2018 föregicks av ett mångdubblat antal överbelastningsbeslut jämfört med tidigare år. Det märks också på ansökningarna att trafiken till och från Norge har drabbats hårt, både på persontrafik- och godssidan, på grund av banarbetet mellan Kongsvinger och Lilleström i Norge. Intressant att notera är att SJ från den 10 december kommer att köra ett tåg per timme Uppsala – Stockholm på 30 minuter.

Vi får avsluta veckans nyhetsbrev med att slå ett kraftigt slag för våra seminarier vid Nordic Rail: 10 oktober kl 10.00: Transportslagens situation gällande kilometerskatt, vägtrafikavgift och kostnadsläge: 12 oktober kl 14.45: Är intermodala transporter en hållbar affärsidé?

Text: Branschföreningen Tågoperatörerna

 

Annons

Annons

Annons