Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 23 2018
Senaste Nytt

Förlängda uppdrag för Strukton Rail

Foto: Strukton Rail
Foto: Strukton Rail
Publicerad av
Christer Wiik - 05 okt 2017

Inom loppet av några veckor har två av Struktons uppdrag för järnvägsunderhåll blivit förlängda. Det gäller bland annat järnvägen i södra Stockholm på sträckorna Älvsjö - Gnesta samt Älvsjö – Nynäshamn, där ansvaret förlängs med två år och därmed får nytt slutdatum, sista september 2021.

På södra stambanan mellan Nässjö och Katrineholm, Åby och Järna samt mellan Finspång och Kimstad blir det en ettårig förlängning av Struktons underhållsuppdrag, med nytt slutdatum, 30 april 2020.
‒ Det känns jättebra och vi är naturligtvis både stolta och glada att Trafikverket vill förlänga de här samarbetena med oss, säger Strukton Rails regionchef Lars Schyllander.

Båda förlängningarna gäller järnvägsunderhåll och omfattar all teknik inom bana, el och signal samt felavhjälpning och vinterunderhåll. Den här typen av uppdrag löper som regel mellan fem och sju år och tilldelas genom upphandling av Trafikverket.

Annons

Annons

JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik
JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik

Trafikverket om tidtabellhållningen i april

Punktligheten för persontågen under april blev 89,6 procent. Utfallet är 1,5 procentenheter bättre...

Annons