Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Spansk entreprenör bygger Kardonbanan

Kardonbanan, godsjärnvägen mellan Åby och Händelö, är en viktig pusselbit för att möjliggöra bygget av Ostlänken. Tillsammans med flytten av godsbangården från centrala Norrköping till Malmölandet, frigörs utrymme för både Ostlänkens spår genom Norrköping och för stadsutveckling med nya bostäder och verksamheter. Karta: Norrköpings kommun
Kardonbanan, godsjärnvägen mellan Åby och Händelö, är en viktig pusselbit för att möjliggöra bygget av Ostlänken. Tillsammans med flytten av godsbangården från centrala Norrköping till Malmölandet, frigörs utrymme för både Ostlänkens spår genom Norrköping och för stadsutveckling med nya bostäder och verksamheter. Karta: Norrköpings kommun
Publicerad av
Christer Wiik - 15 sep 2017

Mark och anläggningsentreprenaden för byggnation av den nya godsjärnvägen i Norrköping, Kardonbanan, har tilldelats den spanska entreprenören Rover Alcisa. Det meddelar Trafikverket på sin nyhetsportal.

För att skapa utrymme för Ostlänken genom Norrköping ska vi bygga en ny godsbangård på Malmölandet och en ny godsjärnväg, Kardonbanan, som ansluter hamnen på Händelö med den befintliga stambanan. När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer nuvarande godsbangård påverkas så mycket att godsbangården behöver flytta till en annan plats. Trafikverket och kommunens ambition är att flytta Norrköpings godsbangård till ett läge där Kardonbanan utgör anslutningen mot en ny bangård.

Nu meddelar Trafikverket att Projekt Ostlänkens första entreprenad; mark- och anläggningsentreprenaden för Kardonbanan i Norrköping, har tilldelats det spanska entreprenadföretaget Rover Alcisa. 

Norrköpings kommun behöver bygga om det kommunala vägsystemet i samband med att Kardonbanan byggs. Därav har upphandlingen genomförts tillsammans med kommunen och är ett gemensamt projekt.

Nu när entreprenören är tilldelad infaller tio dagars avtalsspärr innan Trafikverket kan gå vidare och skriva kontrakt. Dessutom ska entreprenören genomgå en så kallad säkerhetsprövning innan Trafikverket skriver avtal med entreprenören. Den processen kan ta några veckor. Om allt går enligt plan räknar myndigheten med en byggstart under senhösten i år, 2017.  
 -  Vi är mycket nöjda med upphandlingen, bra konkurrens och rätt prisnivå. Dessutom har samarbetet med Norrköpings kommun fungerat mycket bra. Säger Johan Sundin, inköpsansvarig för Ostlänken, Trafikverket.
Källor: Trafikverket, Norrköpings kommun 

 

 

 

 

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman
Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman

Bombardier visade första färdiga nya generations Talent 3 på InnoTrans

"ÖBB:s flaggskepp"

Den österrikiska tågoperatören räknar med att kunna sätta det nya ekipaget på spår i västra...

Annons

På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman
På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman

InnoTrans 2018: 19 elbusstillverkare bland utställarna

"Elektriska ledbussar"

På Berlinmässans så kallade "Bus Display" i sommarträdgården kan InnoTrans-besökarna granska och...