Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 27 2018
Senaste Nytt

JCDecaux ansvarar 20 år för Helsingfors spårvagnshållplatser

Orsaken till att Helsingfors stad valde att sluta avtal med JCDecaux berodde främst på ekonomiska orsaker. Foto: HST
Orsaken till att Helsingfors stad valde att sluta avtal med JCDecaux berodde främst på ekonomiska orsaker. Foto: HST
Publicerad av
Markku Björkman - 06 jul 2017

JCDecaux fortsätter att ansvara för Helsingfors spårvagns- och buss hållplatser de följande 20 åren. Hållplatserna kommer att renoveras och de förblir i stadens ägo också efter att avtalsperioden har löpt ut.

Helsingfors stad kommer att ingå ett nytt avtal med JCDecaux, som fortsätter att ansvara för Helsingfors buss- och spårvagnshållplatser de följande 20 åren.

JCDecaux reklamköparna och kommunerna som målgrupper , som erbjuds fasta, digitala, rullande och doftande reklamytor på de bästa platserna i de största städerna.

Kommunerna erbjuds underhållna gatumöbler i bra kvalitet och design. Väderskydd, helautomatiska toaletter, papperskorgar och lånecykelsystem; allt är reklamfinansierat och kostar inte skattebetalarna ett öre, enligt JCDDecaux.

JCDecaux grundades år 1964 och är ett multinationellt franskt företag, med filial i även Sverige. Företaget har säte i Neuilly-sur-Seine i närheten av Paris och är noterat hos Paris stock exchange. Enligt HST:s projektledare, Koskenmäki, är det nya avtalet bättre för Helsingfors stad jämfört med tidigare avtal.

- Hållplatserna förnyas i samband med det nya avtalet. De kommer bland annat att renoveras och få ny LED-belysning, säger Koskenmäki.

- I det tidigare avtalet ägdes hållplatstaken av operatören men i det nya avtalet ägs de av staden. Det här betyder att de kommer att tillhöra staden också efter att avtalet har löpt ut, säger Koskenmäki.

Orsaken till att Helsingfors stad valde att sluta avtal med JCDecaux berodde främst på ekonomiska orsaker.

- På basis av de erbjudanden vi fick valde vi ut den operatör som hade den bästa kombinationen av pris och kvalitet. JCDecaux erbjöd det helhetsmässigt bästa alternativet, motiverar Koskenmäki.

Orsaken till att avtalet sträcker sig över hela 20 år beror också på ekonomiska skäl. En längre avtalsperiod gör det mera lönsamt för operatören att satsa på hållplatserna. Det ger dem bättre förutsättningar att erbjuda god service.

Det nya avtalet är fem år längre än det gamla och kan förlängas med ytterligare fem år efter att avtalsperioden är slut, i fall HST så önskar.

Källa: Yle

  Annons

  Annons

  Annons

  Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR
  Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR

  Finska avregleringen väcker intresse hos stora svenska aktörer

  "Börjar i H:fors 2021"

  Persontågtrafiken i Finland som ska öppnas upp för konkurrens väcker intresse hos de stora aktörerna...