Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Västsvenska Handelskammaren nöjd med Sverigeförhandlingens prioritering

Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren. Foto: Västsvenska Handelskammaren
Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren. Foto: Västsvenska Handelskammaren
Publicerad av
Christer Wiik - 05 jul 2017

Nu har Sverigeförhandlingen presenterat sin utbyggnadsstrategi för nya stambanor i form höghastighetsjärnväg mellan Göteborg, Stockholm och Malmö. Huvudspåret från Sverigeförhandlingen var att dessa nya banor bör lånefinansieras för att kunna färdigställas i rimlig tid förmodligen runt 2035.  "Vi har kämpat för denna tågsträcka i flera år och det känns mycket glädjande att Sverigeförhandlingen har kommit till slutsatsen att man bör bygga Göteborg – Stockholm först", säger Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren. 

Sverigeförhandlingens antagande om möjligt färdigställande vid anslagsfinansiering över budget är 2064, det bygger på att 5 miljarder kronor kan allokeras per år i budget till höghastighetsbanorna. Detta skulle möjliggöra en parallell utbyggnad av sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

- Vi tycker att detta är en så pass viktig investering för framtiden att den bör lånefinansieras. Att bygga så långsamt i små etapper med ett färdigställande efter 2060 är irrationellt då stora delar av nyttorna uppstår först när sträckan är färdigbyggd, säger Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren. Det skulle också bli betydligt dyrare, förmodligen minst 100 miljarder kronor till, fortsätter Johan Trouvé. 

Om politikerna bedömer att anslag är enda möjligheten så föreslår Sverigeförhandlingen att man börjar med sträckan Stockholm-Göteborg. De har tittat på 13 olika kriterier för att bedöma vilken sträcka som ger störst nytta. Viktigaste kriterierna är restidsvinster, tillkommande resenärer och därmed ökad regionförstoring.

- Vi behöver stärka arbetsmarknadsregion Göteborg-Borås-Jönköping. Med tågförbindelse på under en timma till mellan Göteborg-Jönköping så ritas kartan om totalt i Västsverige, avslutar Johan Trouvé.

 

Annons

Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen.  Illustration: Rail Baltica
Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen. Illustration: Rail Baltica

Estlands och Finlands ministrar diskuterade Rail Baltica

"tunnelprojektet på dagordningen"

Finlands kommunikationsminister Sanna Marin och Estlands ekonomi- och infrastrukturminister Taavi...

Annons

Annons