Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 23 2018
Senaste Nytt

Expertsystem förhindrar isbeläggning på kontaktledningar

Håller isen borta utan att trafiken behöver stängas av

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 14 jun 2017

Nedisning av tågs kontaktledningar orsakar varje år stora kostnader i form av slitage och stillestånd i stora delar av Europa. En teknisk lösning som håller isen borta utan att trafiken behöver stängas av har utvecklats och kan spara samhället stora summor. Forskningsinstitutet RISE har deltagit i arbetet.

Inom Icecontrol-projektet, som nyss avslutats, har man tagit fram ett expertsystem som bedömer när det finns risk för isbeläggning. Mjukvaran utgår från information om den aktuella järnvägsinstallationen, väderleken samt information om trafik på banan. Utifrån dessa data bedömer systemet kontinuerligt risken för isbildning. Vid behov aktiveras automatiskt uppvärmning med hjälp av kontrollerade strömpulser som skapas med hjälp av snabba kortslutningar. Systemet värmer kontaktledningen utan onödiga förluster och med energioptimerad styrning.

– En av de stora fördelarna är att avisningen kan ske samtidigt som tågen går. Det minskar risken för förseningar, säger Christer Karlsson på RISE.

RISE har tagit fram hårdvarukonstruktionen och genomfört skalförsök i klimatkammare. Försöken har genomförts med uppvärmningseffekt upp till 100 W/m vid låga vindhastigheter (ca 2 m/s) och temperaturer ner till -15 C. Vid dessa försök lyckades systemet även ta bort redan bildad is. Forskningsinstitutet har också bidragit med kompetens kring isbildning på ytor.

Systemet ska nu kommersialiseras av projektets industripartners.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman
Bombardiers Talent 3 på Innotrans 2018. Med upp till 304 sittplatser och 53 cykelställ kan passagerare i Vorarlberg förvänta sig en känsla av ökat utrymme i dessa ÖBB:s nya Cityjets, som samtidigt erbjuder en tilltalande design och bekväma sittplatser med möjlighet att sträcka på benen. Foto: Markku Björkman

Bombardier visade första färdiga nya generations Talent 3 på InnoTrans

"ÖBB:s flaggskepp"

Den österrikiska tågoperatören räknar med att kunna sätta det nya ekipaget på spår i västra...

Annons

På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman
På InnoTrans bussareal berättar holländska representanten, Harm Hofman, om Ebuscos nyutvecklade högspännings EBUSCO- 2.2. som har enligt Hofman ett utmärkt förhållande mellan batteri och transportkapacitet, tack vare aluminiumkonstruktionen klarar bussen därför 300 kilometer med 95 passagerare ombord på en laddning. Foto: Markku Björkman

InnoTrans 2018: 19 elbusstillverkare bland utställarna

"Elektriska ledbussar"

På Berlinmässans så kallade "Bus Display" i sommarträdgården kan InnoTrans-besökarna granska och...