Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 27 2018
Senaste Nytt

Crossrail får avancerade vibrationsdämpande slipers

Foto: Crossrail
Foto: Crossrail
Publicerad av
Simon Matthis - 16 maj 2017

Invigningen av Crossrail, Europas största infrastrukturprojekt, närmar sig med stormsteg. Pendeltågssystemets tunnlar och spår är i stort sett färdigbyggda, men en hel del arbeten återstår med de många nya stationerna längs den nya spårinfrastrukturen. Samt förstås testkörningar. Nyligen visades en grupp europeiska journalister från branschmedia, däribland Nordisk Infrastruktur, ned i tunnlarna.

En av de största entreprenörerna i projekt, Alstom, har installerat ett avancerat vibrationssystem och kontaktledningar anpassade för trånga utrymmen. HAS kallas vibrationssystemet och det består av betongslipers monterade i fjädrande dynor som i sin tur sitter fast i en skoformad anordning. Systemet dämpar markbundet buller och vibrationer som uppkommer i kontakten mellan spår och hjul.

Annons

Annons

Annons

Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR
Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR

Finska avregleringen väcker intresse hos stora svenska aktörer

"Börjar i H:fors 2021"

Persontågtrafiken i Finland som ska öppnas upp för konkurrens väcker intresse hos de stora aktörerna...