Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 27 2018
Senaste Nytt

Trafikverket om järnvägsunderhållets organisering

Foto: Kasper Dudzik
Foto: Kasper Dudzik
Publicerad av
Christer Wiik - 15 maj 2017

Trafikverket har nu påbörjat arbetet med att organisera och skapa förutsättningar för att bedriva leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning i egen regi. Det meddelar myndigheten på sin nyhetsplats.

Trafikverket fick i januari 2017 uppdraget av regeringen att genomföra åtgärder för att organisera och bedriva verksamhet för leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning i egen regi avseende järnvägsunderhållet.
Trafikverket har nu har påbörjat ett internt arbete med att utföra regeringsuppdraget och ett första steg är att anställa cirka 20 personer som ska utföra leveransuppföljning. Vid ett senare skede kan fler personer komma att anställas. Uppdraget ska delredovisas till regeringen under minst tre tillfällen fram till 2018. Slutdatum för när uppdraget ska vara klart är ännu ej fastslaget.

Bakgrund:
I maj 2016 beslutade regeringen att Trafikverket skulle genomföra en utredning för att analysera och presentera möjliga åtgärder för ett övertagande och genomförande i egen regi av tillstånds- och leveransuppföljning samt underhållsbesiktning av det statliga järnvägsnätet som Trafikverket är infrastrukturförvaltare för. I november 2016 lämnade Trafikverket in sin svarsredovisning där det konstaterades att utifrån bedömda kostnader och beskrivna konsekvenser kan leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning tas över i egen regi.
Källa: Trafikverket

 

Annons

Annons

Annons

Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR
Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR

Finska avregleringen väcker intresse hos stora svenska aktörer

"Börjar i H:fors 2021"

Persontågtrafiken i Finland som ska öppnas upp för konkurrens väcker intresse hos de stora aktörerna...