Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 25 2018
Senaste Nytt

Anna Johansson till Kina för toppmöte om infrastruktur

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Publicerad av
Christer Wiik - 12 maj 2017

Den 13-16 maj reser infrastrukturminister Anna Johansson till Kina. Landet har bjudit in representanter för ett hundratal länder för att diskutera satsningar för infrastruktur som kan förbättra kommunikationsmöjligheterna mellan Asien och resten av världen. Utöver detta deltar Anna Johansson i aktiviteter för att främja svenska företags affärer i Kina.

Den 14 maj deltar hon i ”Belt and Road Forum for International Cooperation” i Peking. Ett hundratal länder, varav ett trettiotal på stats- och regeringschefsnivå, deltar i det första toppmötet som Kina bjuder in till för att diskutera projektet "One Belt, One Road", som ibland beskrivs som "Den Nya Sidenvägen".

– Kina satsar stort på detta projekt och det är därför viktigt att Sverige finns med och bidrar till en positiv utveckling. Parisavtalet och Agenda 2030 förpliktigar och hållbara transporter och infrastruktur är nyckelfaktorer för att vi ska nå våra mål. Sverige har mycket att bidra med då vi ligger i framkant vad gäller innovation och hållbara lösningar. Under besöket kommer jag föra fram svenska perspektiv på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet liksom vikten av transparens och samarbete, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

I anslutning till mötet medverkar Anna Johansson också i aktiviteter som syftar till att främja svenska lösningar på den kinesiska marknaden, bland annat ett seminarium om trafiksäkerhet, organiserat av International Forum for Road Transport Technology (IFRTT) och Kinas vägtransportforskningsinstitut RIOH, där infrastrukturministern kommer att tala om Sveriges nystart för Nollvisionen – ett trafiksäkerhetskoncept som väcker intresse i Kina.

Ministern kommer under besöket även delta i aktiviteter för att främja ökade utbyten mellan Sverige och Kina. Ett möte för att diskutera bilateralt samarbete med det kinesiska transportministeriet finns också med i programmet samt ett besök till det kinesiska cykeldelningsföretaget Mobike.
Källa: Näringsdepartementet

Annons

Annons

Annons