Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 25 2018
Senaste Nytt

Klartecken för ny verkstadsdepå för Öresundstågen

Öresundståg i trafik. Foto: Christer Wiik
Öresundståg i trafik. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 12 maj 2017

Regionfullmäktige, Region Skåne, har nu beslutat att godkänna fortsatt planering av inriktning att uppföra och förvalta en verkstadsdepå för Öresundståg i Hässleholms kommun. ”För att kunna förbättra underhållsarbetet av Öresundstågen är en ny verkstadsdepå nödvändig. Två tredjedelar av Öresundstågtrafiken sker på svensk sida, därför är det optimalt att placera verkstadsdepån centralt i Skåne. Det kommer dessutom att generera cirka 200 nya arbetstillfällen”, säger Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

En verkstadsdepå som placeras centralt i Öresundstågens trafiksystem ger möjlighet att optimera trafikflödet och förbättra underhållskvaliteten. Under våren 2017 påbörjas upphandling av entreprenader och verkstadsdepån kommer att stå klar för användning under 2019.

- Verkstadsdepån är en rejäl satsning som ger en effektivare service av tågen. Det innebär att vi kommer kunna erbjuda fler vagnar – och därmed mer plats ombord – när tågen inte uppehålls lika länge på verkstad. Det är en stor vinst för resenären, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Nuvarande verkstad i Helgoland, Danmark har inte tillräcklig kapacitet för att upprätthålla kvaliteten på underhållet och går inte att bygga ut då den ligger på attraktiv mark för bostadsbyggande centralt i Köpenhamn. I april 2015 togs beslut i regionfullmäktige att Region Skåne ska uppföra och förvalta en verkstadsdepå för tåg i Hässleholms kommun. I beslutet uppdrogs åt kollektivtrafiknämnden att ansvara för att kollektivtrafikens behov beaktas i det fortsatta projekteringsarbetet.
Källa: Region Skåne

Annons

Annons

Annons