Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Inlandsbanan: "Modern infrastruktur behövs i inlandet"

Framtidens kollektivtrafik på besök i Östersund i början av april. Foto: Inlandsbanan
Framtidens kollektivtrafik på besök i Östersund i början av april. Foto: Inlandsbanan
Publicerad av
Christer Wiik - 12 maj 2017

Nu är det en månad kvar av projekt Inlandspendeln med dagtåg och pendeltrafik på den södra delen av banan. Projektet är grunden till att återinföra reguljär kollektivtrafik på Inlandsbanan från 2019. Inlandsbanans mål är att minska restiden och samtidigt avstånden i inlandet. Syftet med projekt Inlandspendeln är att visa att fungerande tågförbindelser med modern infrastruktur behövs i inlandet.

 - Det är oerhört viktigt att det kommer fram att människor vill åka tåg även ”på skogen”. säger Peter Ekholm vd Inlandsbanan.

Kollektivtrafiken mellan Östersund och Mora går sedan 1993 med buss.
- Den kraftigt växande besöksnäringen ger i dag helt nya förutsättningar att utveckla persontrafiken jämfört med när SJ lade ner verksamheten och tvingade pendlarna ta bussen, säger Peter Ekholm.
Resultatet av projektet ska vara ett stöd för ett politiskt principbeslut om att kollektivtrafiken mellan Mora och Östersund ska flyttas tillbaka till järnvägen.

22 december förra året startade Inlandsbanan dagliga avgångar Östersund och Mora, tur och retur. Totalt har närmare 9 000 resenärer åkt med sedan starten. Det är en volymökning på 25 procent jämfört med Snötåget tidigare år. Med hänsyn taget till antal trafikdagar innebär det 16 procent ökning per avgång.
Pendeltrafiken startade den 9:e januari mellan Orsa-Mora samt Åsarna-Östersund. Tidigt stod det klart att Orsa-Mora pendeln blivit en succé. Trafiken har varit efterfrågad och önskad av invånarna. Sedan starten har 5 755 resenärer åkt med pendeltåget, vilket är i snitt 74 resenärer per dag. Pendeltrafiken mellan Åsarna och Östersund har dock inte haft lika positiv utveckling. De undersökningarna som gjorts löpande under projektets gång visar att restiden samt tidtabellen kopplat till arbetstiden är avgörande för val av färdmedel. I en webenkät som gjorts svarar 77 procent att tåget är ett intressant resealternativ vid arbetspendling om tidtabellen skulle stämma. 70 procent av de tillfrågade anser att restiden är avgörande vid val av resesätt till och från arbetet.
- Utifrån den kundundersökningen, med tanke på Trafikverkets planer att sänka hastigheten på E45, och med vår ambition att höja hastigheten på Inlandsbanan talar ändå för en överflyttning till järnväg, säger Peter Ekholm.

Persontrafik bidrar till regional utveckling genom bättre tillgänglighet och starkare konkurrenskraft för inlandets besöksnäring, invånare och näringsliv. En viktig del i projektet var därför att visa hur det ser ut med moderna tåg på banan. Vecka 11 visades en inhyrd motorvagn, från Kroatien upp.
- Om fler ska vilja bo i Norrlands inland krävs att jobb, skola och service blir mer tillgängliga genom bättre resmöjligheter, och det får vi med moderna tåg, avslutar Peter Ekholm.

Projektet finansieras av Inlandsbanan AB, kommunerna Östersund, Berg, Härjedalen, Orsa och Mora samt region Jämtland Härjedalen.
Trafiken inom projektet pågår till och med 11 juni. Redan 12 juni börjar sommartrafikens tidtabell att gälla där Inlandsbanans tåg dagligen trafikerar sträckorna Östersund - Mora samt Östersund - Gällivare, fram till 20 augusti.

 

 

Annons

Annons

Annons