Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 25 2018
Senaste Nytt

23 kilometer lång dubbelspårstunnel på Ringeriksbanan

Illustration av byggandet av Bærumtunneln. Bild: Olav Nordli
Illustration av byggandet av Bærumtunneln. Bild: Olav Nordli
Publicerad av
Christer Wiik - 03 maj 2017

Text: Christer Wiik

Nu har Bane NOR beslutat om val av koncept för Bærumstunnelen, den kommande järnvägstunneln mellan Sandvika och Sundvollen på Ringeriksbanan i Norge. Tunneln konstrueras som en 23 kilometer lång dubbelspårstunnel med tillhörande service- och räddningstunnlar.

Lise Backer projektledare på Bane NOR berättar att det varit ett omfattande projekteringsarbete bakom valet av aktuell lösning.
- Krav på hastighet, lutning och möjligheter till ett effektivt underhåll har varit viktiga parametrar för val av tunnellösning. Dessutom har vi beaktat lokala förutsättningar såsom topografi, geologi, hydrogeologi och andra miljöförutsättningar. Dessa har grundligt kartlagts. Även kostnad och byggtid har naturligtvis också setts över. Efter omfattande process är vår slutsats att en dubbelspårtunnel med längsgående service- räddningstunnel är konceptet som är mest optimalt för effektiv trafikledning, drift och underhåll på Ringeriksbanan, säger Lise Backer.

- De byggmetoder som kommer att väljas är antingen traditionell sprängning eller användning av tunnelborrmaskin (TBM). Detta kommer att beslutas vid ett senare tillfälle i samband med entreprönörsupphandlingar, säger Lise Backer.
Källa: Bane NOR

 

 

Annons

Annons

Annons