Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 25 2017
Senaste Nytt

Train Alliance investerar i operatörsoberoende serviceanläggning i Hallsberg

Visualisering över Train Alliances storinvestering I Hallsberg. Bild: Train Alliance
Visualisering över Train Alliances storinvestering I Hallsberg. Bild: Train Alliance
Publicerad av
Redaktionen - 02 maj 2017

Anläggningspartnern Train Alliance, som försörjer tågoperatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter, genomför för närvarande en långsiktig storsatsning i Hallsberg. Investeringen bidrar till att utveckla Hallsberg till ett nationellt center för järnvägstrafik, innefattar bland annat anläggningar för service, avisning, underhåll och ombyggnad och reparationer av järnvägsfordon både för gods- och persontrafiken.

– Att investera i Hallsberg ser vi som en självklarhet då det inte är många orter i Sverige som har ett så stort upptagningsområde inom järnvägen. Vi satsar på att bygga upp en av Europas modernaste anläggningar för service och underhåll av järnvägsfordon i Hallsberg vilket kommer att möjliggöra kostnadsbesparingar för kunderna. Efterfrågan på effektiva och tillgängliga anläggningar för service och underhåll är stor, i vår anläggning välkomnar vi samtliga operatörer av såväl gods- och persontrafik. Vår investering utgör en central del av Hallsbergs tillväxt och framtid som knutpunkt för järnvägen, säger Joakim Weijmer, vice vd på Train Alliance.

I en första etapp investerar Train Alliance ca 150 miljoner kronor, vilket innefattar anslutningsspår till och från Trafikverkets spårsystem, en modern tågserviceanläggning anläggning för svarvning, provning och lokarbetsplats samt en avisningsanläggning.

Effektivare trafikflöde med modern underhållsanläggning
Utöver underhåll, service och logistik kommer anläggningen i Hallsberg även på sikt möjliggöra ett utbildnings- och utvecklingscentrum för verksamhetsområdet i samverkan med gymnasium, universitet och högskolor.  
–Många olika tågoperatörer kommer att kunna nyttja vår anläggning, såväl natt som dag. Vår målsättning är att vår anläggning ska bidra till ett effektivare och snabbare flöde för tågtrafiken dvs. mer operativ förmåga som skapar bättre fordonstillgänglighet. Vår tidplan är att tågserviceverkstaden ska stå klar i december 2017 samt att avisningsanläggningen ska stå klar första kvartalet 2018. I nästa fas planerar vi även ny tvätt- och saneringshall den så kallade multifunktionshallen, säger Joakim Weijmer.

Fakta:
Train Alliance Sweden har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar.

 

 

Annons