Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 25 2018
Senaste Nytt

Så ska kvaliteten öka i järnvägssystemet

Västerås C. Foto: Christer Wiik
Västerås C. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 21 apr 2017

När man frågar 150 personer i Sveriges järnvägsbransch var behovet av samverkan är störst – då får man svaret underhåll, punktlighet och planering. Detta om man får tro rösterna på JBS Resultatkonferens i slutet av mars. Det skriver Branschföreningen Tågoperatörerna i sitt nyhetsbrev.

− Det vi kan göra bättre tillsammans ska vi också göra tillsammans, sade Trafikverkets gd Lena Erixon i inledningen tillsammans med Green Cargos vd Jan Kilström.

Detta sammanfattar JBS uppdrag i några korta ord. Gemensamma åtgärder för punktlighet, planering av banarbeten och samarbete för ökad kapacitet – är några av resultaten som presenterades på första konferensen, skriver Tågoperatörerna.

Att utveckla robusthet, kapacitet och punktlighet som är fokus för JBS tar tid. Små steg tas ändå hela tiden för att som målet är nå ”konkreta resultat snabbare”. När det gäller punktlighetsarbetet inom TTT så ser inte punktlighetssiffrorna ut att röra sig framåt. Men förbättringar görs. Och Jan Kilström tydliggjorde att målet ligger fast.
− Sedan 90-talet har trafiken på järnväg ökat med 50 procent. Detta på befintlig anläggning. Ändå så kommer 9 av 10 tåg i tid. Men vi är inte nöjda med detta och arbetar vidare mot 95 procent punktlighet 2020. Att kunna planera sin resa eller transport och veta att tåget kommer fram i tid är en grundförutsättning för förtroendet för järnvägen, förklarade Jan Kilström.

Några av de resultat som TTT redovisade under resultatkonferensen är:
Integrerad riskhantering på sju utvalda bangårdar 2016, stängsling, spårarbeten, anpassningar i tidtabellerna till exempel.
Genom Stärkt branschsamverkan har samarbetet vid infrastrukturåtgärder förbättrats, årsklocka för tågplaneprocessen har uppdaterats med strategisk dialog och beskrivningen av infrastrukturen har ökat för bättre transparens.
På konferensen deltog också två röster från kundleden: Per Bondemark från Näringslivets transportråd och Christina Axelsson från Resenärsforum. Och siffror från SJ visade att de som sällan åker tåg tror att punktligheten faktiskt är ännu sämre än vad den är i verkligheten.
− Det finns en vilja och positiv inställning till samarbete på ett ännu tydligare sätt än tidigare. Jag tycker att det märktes under konferensen. Nu jobbar vi vidare och växlar upp arbetet med åtgärder som ska öka kvaliteten i järnvägssystemet, säger Elisabet Spross, utredningsledare på Trafikverket och samordningsansvarig inom TTT.
Källa: Tågoperatörerna

Annons

Annons

Annons