Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 23 2018
Senaste Nytt

Uppdaterade EMC-standarder för järnvägen  

Foto: Svensk Elstandard
Foto: Svensk Elstandard
Publicerad av
Christer Wiik - 19 apr 2017

Hela serien EMC-standarder (Elektromagnetisk kompatibilitet) för järnväg har uppdaterats, både de övergripande delarna om bland annat emission från hela järnvägssystemet till omgivningen och de följande delarna om tåg, och apparater ombord på tåg samt fasta installationer för signalering och elförsörjning. Det skriver Svensk Elstandard i ett pressmeddelande.

Eftersom alltfler elektroniska apparater kan förekomma – installeras eller bäras – i omedelbar närhet till järnvägar och spårvägar, är de europeiska standarderna i serien EN 50121 ett viktigt hjälpmedel för att hålla störningarna till omgivningen på en godtagbar nivå. Detsamma gäller i den andra riktningen, att järnvägen och dess utrustning ska tåla de elektromagnetiska störningar som kan förekomma i dess närhet.
Källa: Svensk Elstandard

Annons

Annons

Annons