Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 27 2018
Senaste Nytt

Utökad turtäthet för tågen i Köpenhamn

Hovedbanegården Köpenhamn.  Foto: Christer Wiik
Hovedbanegården Köpenhamn. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 18 apr 2017

Från och med den 24 april börjar Öresundstågen köra i 10-minuterstrafik mellan Köpenhamns centralstation, Hovedbanegården och Köpenhamns flygplats, Kastrup.  Det meddelar den danska tågoperatören DSB i ett pressutskick.

Detta kommer också att leda till att de svenska tågpendlarna kommer att tjäna in restid.
- Resenärerna som ska till flygplatsen får dubbelt så många avgångar och för alla de resenärer som ska vidare till Sverige betyder ändringen att dessa får 12 minuters kortare restid, eftersom de snabbt kan ta sig igenom ID-identifieringen och fortsätta med samma tåg, säger Anders Egehus, avdelningschef på DSB.

De tåg som gör uppehåll på stationerna Ørestad och Tårnby kommer även fortsättningsvis att avgå vart 20:e minut, åtminstone fram till den 7 augusti då DSB planerar att även höja turtätheten för dessa stationer.
Källa: DSB

Text: Christer Wiik

Annons

Annons

Annons

Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR
Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR

Finska avregleringen väcker intresse hos stora svenska aktörer

"Börjar i H:fors 2021"

Persontågtrafiken i Finland som ska öppnas upp för konkurrens väcker intresse hos de stora aktörerna...