Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 27 2018
Senaste Nytt

VR testar förnyad restaurangvagn

Koncept utvecklas i samarbete med kunderna

Foto: VR
Foto: VR
Publicerad av
Peter Höök - 11 apr 2017

Restaurangvagnarna är en viktig bekvämlighetsfaktor i tågresandet. VR:s restaurangvagnar har betjänat passagerare under flera årtionden. Restaurangtjänsterna omfattar hela fjärrtrafiknätverket antingen i form av restaurangvagnar eller försäljningsvagnar, och dessa ska nu båda förnyas.

– Tågresandet ökar starkt i popularitet. Restaurangvagnarna är en av de tjänster som passagerarna uppskattar mest: en möjlighet att koppla av och äta gott under resan. Vi förnyar nu restaurangvagnarnas utbud, miljö och tjänster i samarbete med våra kunder, säger Maisa Romanainen, direktör för VRs passagerartrafik.

Nu påbörjas ett pilotprojekt för en ny typ av restaurangvagn, där passagerare får ge respons angående utbudet, inredningen, atmosfären och servicen. Konceptet utvecklas sedan enligt den respons man fått under våren och sommaren. Den nya typen av restaurangvagn gör sin första resa från Helsingfors till Rovaniemi 6.4 som en del av IC27-tåget

Annons

Annons

Annons

Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR
Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR

Finska avregleringen väcker intresse hos stora svenska aktörer

"Börjar i H:fors 2021"

Persontågtrafiken i Finland som ska öppnas upp för konkurrens väcker intresse hos de stora aktörerna...