Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jan, 24 2018
Senaste Nytt

Så kan stråket Oslo-Stockholm utvecklas med snabbare tågförbindelser

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.  Nu arrangerar bolaget ett seminarium i Örebro den 10 mars, där man belyser nyttoeffekterna av en snabbtågsförbindelse mellan nämnda huvudstäder.

Oslo Centralstation. Foto: Christer Wiik
Oslo Centralstation. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 09 mar 2017

Regionerna och större städerna i stråket mellan Stockholm och Oslo genomför just nu med hjälp av Sweco en nyttoanalys över vilka effekter bättre järnväg och tågtrafik mellan Stockholm och Oslos skulle få. Oslo och Stockholm är två av Europas snabbast växande städer just nu men också städerna längs stråket växer mycket snabbt. Snabbare järnvägsförbindelser skulle både öka, underlätta och sprida tillväxten i regionerna längs stråket. 

- En förbindelse mellan Oslo och Stockholm på under tre timmar skulle skapa förutsättningar för att bygga tre fungerande arbetsmarknadsregioner i stråket med vardera minst en miljon människor, det i sig driver tillväxt, säger Jonas Karlsson, vd.

På fredag den 10 mars genomförs ett seminarium i Örebro där företrädare för de större städer och regionerna i stråket ska fördjupa sig i vilka effekter det skulle få på kommunal planering, på bostadsbyggande och fastighetsvärden. Medverkar gör företrädare Karlstad kommun, Örebro kommun, Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Region Västmanland.

- Mellan Stockholm och Oslo bor det nästan en miljon människor. Det betyder att tvärt emot vad många tror så är det ett av Sveriges mest tätbefolkade stråk men ändå finns det stora brister i infrastrukturen. Det kostar pengar i sämre utvecklingsmöjligheter både för Sverige och för regionen. Att få till bättre infrastruktur är oerhört angeläget, säger…

Nyttoanalysen som helhet syftar till att bedöma effekterna av en infrastrukturinvestering i form av restidsvinster, effekter på arbetsmarknad, utbildning, miljö, bostadsbyggande, fastighetsvärden och integration. En nyttoanalys är ett obligatoriskt planeringsunderlag som måste tas fram för att kunna komma i fråga för statliga investeringar. Hela nyttoanalysen ska vara klar i slutet av april.
Källa: Oslo-Stockholm 2.55 AB

 

Annons