Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 25 2018
Senaste Nytt

Tågresorna i Finland ökade med tio procent i januari/februari

VR:s Pendolino-tåg har restaurangvagnar som färdas stabilt tack vare vagnarnas lutande och trycktäta konstruktion.  Hastigheten förblir jämn även i kurvor och bullret tränger inte in i tåget ens vid topphastigheterna eller i tunnlarna. Foto: VR
VR:s Pendolino-tåg har restaurangvagnar som färdas stabilt tack vare vagnarnas lutande och trycktäta konstruktion.  Hastigheten förblir jämn även i kurvor och bullret tränger inte in i tåget ens vid topphastigheterna eller i tunnlarna. Foto: VR
Publicerad av
Markku Björkman - 08 mar 2017

Under februari 2017 gjorde finländarna 950 000 långväga tågresor, vilket är en ökning med sju procent. Resorna ökade även mellan större städer. Totalt ökade tågresorna med tio procent under årets två första månader, meddelar järnvägskoncernen VR Group. 

De flesta resorna fortsatte att växa i nordlig riktning, från Helsingfors till Uleåborg (+ 54 procent), Rovaniemi (+ 20 procent) och Seinäjoki (+19 procent) men också västerut, Åbo (+18 procent), och österut, Villmanstrand, Finland (+16 procent) och även till Joensuu nära ryska gränsen,( + 15 procent) reste betydligt fler än förra året.

VR sänkte priserna kraftigt den 16 februari 2016. Omdaningen mottogs väl och tillväxten fortsätter att vara stark mot bakgrund av senaste siffrorna.

- Våra tåg är bättre fyllda än någonsin. Detta gör det möjligt att intensifiera trafiken till olika delar av Finland, som vi rapporterade nyligen, säger VR: s VD för persontrafiken, Maisa Romanainen.

Vintersemestrarna påverkade också järnvägstransporterna mellan Finland och Ryssland, där resvolymen ökade med cirka 10 procent. På sträckan mellan Helsingfors och Moskva, som körs med så kallade Tolstojtåget reste 20 procent ​​fler passagerare än för ett år sedan.

 

Annons

Annons

Annons