Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 25 2018
Senaste Nytt

Ökat kommunalt stöd för persontrafik på Markarydsbanan

Markarydsbanan strax utanför bangården i Hässleholm. Bredvid syns ett uppställningsspår. Foto i riktning mot Markaryd. Foto: Wikimedia. kredit: Dh8b
Markarydsbanan strax utanför bangården i Hässleholm. Bredvid syns ett uppställningsspår. Foto i riktning mot Markaryd. Foto: Wikimedia. kredit: Dh8b
Publicerad av
Markku Björkman - 08 mar 2017

Nu kräver även Halmstads kommun att det etableras persontrafik på Markarydsbanan. Tidigare undertecknade Laholms kommun och Region Halland en gemensam avsiktsförklaring om Markarydsbanan, skriver Laholms Tidning.

Därmed vill även Halmstads kommun att det snarast möjligt etableras persontrafik på spåren som löper genom norra delen av Laholms kommun, där det planeras tågstationer i Veinge och Knäred.
Avsiktsförklaringen är nu undertecknad av Elisabet Babic i Laholm och Carl-Fredrik Graf, båda kommunstyrelseordföranden, liksom Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Enligt Laholms tidning skriver de bland annat:

”Markarydsbanan, som går mellan Halmstad och Hässleholm kopplar samman flera orter och öppnar upp för såväl regionförstoring som arbetsmarknadsförstoring. Banan är viktigt för pendling till arbete och studier men också för resor längre bort då Markarydsbanan kopplar samman för resor vidare längs med Södra stambanan och till Göteborg på Västkustbanan.”

Iniativtagarna hoppas att järnvägen ska bidra till att folk vill flytta till de båda framtida stationsorterna. Följaktligen vill de skapa tomtmark där. 
Nästa steg är, skriver Laholms tidning, att ”Trafikverket i samarbete med Region Halland och andra berörda parter gör en så kallad åtgärdsvalsstudie/lokaliseringsutredning.” Efter det ska åtgärderna på järnvägen planeras. Bland annat ska ett mötesspår byggas i Knäredstrakten.
En annan viktig del i satsningen är utbyggnaden av Halmstads central. Man ska försöka få med den i den nationella transportplanen för 2018-2029.
Även de tre berörda regionerna, Halland, Skåne och Kronoberg, är överens om att satsa på Markarydsbanan.

Den lokala persontrafiken, i form av Pågatågstrafik startade i december 2013. Till en början hade tågen Markaryd som slutstation, men Skånetrafiken vill att tågen på sikt ska fortsätta till Halmstad med uppehåll i bland annat Knäred och Veinge. För att tågen ska kunna fortsätta till Halmstad så krävs dock bland annat investeringar i fler mötesspår då banan idag används till både godstrafiken och persontrafik på längre sträckor. Från Markaryd till Halmstad och vice versa finns knappt busstrafik alls, utan eventuella resenärer får resa via Ljungby eller Helsingborg.

 

 

Annons

Annons

Annons