Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Norsborgsdepån inväntar de nya C30-tågen

Publicerad av
Christer Wiik - 30 dec 2016

Storstockholms nya tunnelbanedepå, Norsborgsdepån är nu färdigbyggd och nyligen genomfördes en slutbesiktning av anläggningen. Men det dröjer innan anläggningen öppnar för full drift. Anläggningen är nämligen anpassad till de nya C30-tågen som ska levereras successivt under 2017. Men innan det blir dags kommer depån att kunna användas för att tvätta och städa samt att ge nattligt skydd till de befintliga C20-tågen.

Depåbygget vid Norsborg, sydväst om Stockholm, längst ut på tunnelbanans röda linje är ett tvåmiljardersprojekt och är en av hörnstenarna i Röda linjens pågående upprustningsprogram. Programmet innehåller förutom den nya depån och de nya tågen även ett helt nytt trafikstyrningssystem.

Därför NorsborgInnan depåprojektet satte igång 2010 hade SL undersökt flera möjliga platser att bygga depån på och man kom fram till att, strax väster om station Norsborg var den bästa. En av fördelarna med att förlägga depån i direkt anslutning till ändhållplatsen är att det minskar tomkörning, vilket innebär mindre buller, minskad energiförbrukning samt lägre driftskostnader.

Tre uppställningshallarDepån består av tre stycken uppställningshallar i bergrum där totalt 17 stycken fullängdståg ska kunna ställas upp och städas när de inte är i drift. I anläggningen finns även spårtunnlar till och från dessa uppställningshallar, tunnlar för kommunikation och tekniska installationer, en tvätthall, en byggnad ovan mark med verkstad för fem tunnelbanevagnar, klottersaneringshall, lager och personalutrymmen.

Prisade tunnelarbetenNorsborgsdepån har även uppmärksammats internationellt. Vid fjolårets slut fick Skanska det internationella tunnelpriset ”Outstanding Project of the Year 2015” som delas ut av International Tunnelling and Underground Space Association (ITA). Hela 1 000 000 ton berg lossades för att ge plats åt bergrummen som är 450 meter långa och mellan 20 och 24 meter breda.

TunneldukÄven efterarbetena av tunnelbygget har haft sporrande arbetsmoment.  Under bygget av den nya tunnelbanedepån stod man nämligen inför ett par utmaningar – läckande grundvatten i bergrummen måste avledas för att inte skada utrustning och luftfuktigheten måste sänkas för att skapa en bra arbetsmiljö när anläggningen tas i drift. Lösningen, att använda tunnelduk, innebar en halvering av kostnaderna jämfört det ursprungliga förslaget med ”dräneringsmattor” som skulle monteras direkt mot berget och sedan täckas med sprutbetong. – Tunnelduk är ett system som använts i cirka 40 år i bergrum för att avleda inläckande vatten och som består av en ljus beständig duk som spänns upp från wirar som monteras utifrån bultar som fästs i berget. Duken bildar ett inre skal med symmetrisk form och som därvid tar bort intrycket att man befinner sig i ett bergrum, berättar Sture Forshällen, projekteringsledare, Forsen. Andra positiva effekter är att man snabbare uppnår den efterfrågade temperaturen i lokalerna, viss isolering och ljuddämpning samt att en enhetlig rumsbildning skapas.- Vi har även utformat systemet så att det är anpassat till SL:s krav på åtkomlighet för det periodiska bergunderhållet som krävs i tunnlar, säger Sture Forshällen.

 

 

 

Annons