Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, feb, 24 2018
Senaste Nytt

Bombardier levererar 52 pendeltåg till SNCF

Foto: Bombardier
Foto: Bombardier
Publicerad av
Peter Höök - 06 dec 2016

Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF har lagt en order till Bombardier om att köpa in 52 pendeltåg, framgår av ett pressmeddelande. Ordern är värd uppskattningsvis 348 miljoner euro och är en del av ett kontrakt som skrevs redan för tio år sedan om att köpa upp till 372 tåg.

"TheFrancilien"är speciellt konstruerade ochtillverkade förIle-de-Francepå vår enhetiCrespin,Hauts-de-France.Modellen ärettpålitligttåg,högpresterandeoch som uppfyllerpågåendeutmaningari  tätbefolkadeområden. Dessa modernatågerbjuderplats för upp till1 000personer, är försedda medbreda dörrarförenkel ombordstigningochöppnagångarsom ökarpassagerarflödet.Alla dessa funktionerbidrari hög grad tillenpunktlig trafik,konstaterarLaurentBouyer,President,BombardierTransportation Frankrike.

De första tågen kommer att börja levereras i början av 2018.

Annons

Annons

Annons