Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, mar, 18 2019
Senaste Nytt

Biodieseltåg testkörs på Inlandsbanan

Foto: Inlandsbanan/Sverker Berggren
Foto: Inlandsbanan/Sverker Berggren
Publicerad av
Christer Wiik - 12 maj 2016

Oktanol och RME utgör tillsammans det nya bränslet, Verdis Polaris Vintra, vilket ger ett vässat biobränsle som dessutom breddar basen av råvaror till biobränsletillverkning. Bränslet är tillverkat av rapsolja samt metanol och oktanol, som båda kommer från svensk skogsråvara.

Detta nya bränsle har Inlandsbanan blivit erbjuden att vara med och verifiera. Projektet innebär att ett T44 lok ska testköras under åtta veckor på det nya bränslet med 2 procent oktanol inblandat. Till hösten kommer nästa steg då blandningen kommer att ligga mellan 9-30 procent oktanol.

Projektet drivs av Perstorp BioProducts och Energifabriken AB tillsammans med utvalda transportörer som är föregångare inom förnybara drivmedel: Ernst Express, Helgenäs Transporter och Inlandsbanan.

- I den första fullskaletesten är 10 procent av råvarorna skogsbaserade.Bränslet klarar dagens biodieselstandard och kan därmed användas i en vanlig biodieselanpassad dieselmotor, säger Lars Lind, vd på Perstorp BioProducts.

Inlandsbanan säger att man vill möjliggöra att Sverige når de uppsatta nationella miljömålen genom att begränsa klimatpåverkan i egna transportupplägg. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad drivs fordonen idag på fossil diesel. Tidigare förstudier har gjorts under 2015 med att ställa om ett av Inlandsbanans lok till 100 procent RME. Resultaten av dessa tester har varit endast positiva och detta är alltså en utveckling av projektet.

Genom att köra på 100 procent RME minskar i dagsläget växthusgasutsläppen med över 60 procent sett ur ett livscykelperspektiv.

Annons

Annons

Rail Baltica: Den litauiska sträckans utformning kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Banavsnittet, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar. Bild: Rail Baltica
Rail Baltica: Den litauiska sträckans utformning kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Banavsnittet, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar. Bild: Rail Baltica

Rail Baltica: Sju timmar med tåg från Tallinn till Warszawa

"verksamhetsplan"

Från och med 2026 kommer tågpassagerare att kunna resa mellan Tallinn och Warszawa på Rail Baltica...

Annons