Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 19 2017
Senaste Nytt

Bygg Sydostlänken, kräver Karlshamns kommun

Karta: Karlshamn.se
Karta: Karlshamn.se
Publicerad av
Peter Höök - 30 mar 2016

Sydostlänken är ett lönsamt järnvägsprojekt för godstrafik som kan bidra till Sveriges utveckling och tillväxt. Det anser ledningen i Karlshamns kommun jämte andra kommuner, företag och regioner som nu kräver att regeringen ser till att Sydostlänken tas med i Trafikverkets nya nationella plan.

– Utredningen visar att Sydostlänken är samhällsekonomiskt lönsam. Att Trafikverket nu har på sitt bord ett projekt som är så lönsamt är närmast unikt och vi som arbetar för Sydostlänken kräver att Trafikverket nu måste fortsätta planeringen och ta med Sydostlänken i sin nya nationella plan, säger Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun.

Trafikverket har slutfört järnvägsutredningen för Sydostlänken. Den visar att en upprustning och elektrifiering av järnvägen mellan Älmhult och Olofström och en utbyggnad på omkring 18 kilometer järnväg till Blekinge kustbana är samhällsekonomiskt lönsam. På detta sätt får man ett helt nytt system för godstransporter på järnväg med koppling till sjöfarten via hamnen i Karlshamn och vidare mot växande marknader i östra och centrala Europa samt Asien.

Sydostlänken är fundamentalt viktig för Karlshamns fortsatta utveckling och ger svensk industri nya möjligheter till transportvägar över Östersjön. Karlshamns kommun kräver nu att Trafikverket måste fortsätta planeringen med järnvägsplan i den nya planperiodens början från 2018 för att så snart som möjligt genomföra Sydostlänken.

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...