Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Borrningarna har inletts i nya Ulrikentunneln

Tunnelborrning pågår nu i anslutning till befintlig tågtrafik vid Arna station.  Den nya tunnelportalen syns i bakgrunden till vänster. Foto: Jernbaneverket
Tunnelborrning pågår nu i anslutning till befintlig tågtrafik vid Arna station. Den nya tunnelportalen syns i bakgrunden till vänster. Foto: Jernbaneverket
Tunnelborrmaskinen som driver nya Ulrikentunneln väger 1 800 ton och har en diameter på 9, 33 meter. Foto: Jernbaneverket
Tunnelborrmaskinen som driver nya Ulrikentunneln väger 1 800 ton och har en diameter på 9, 33 meter. Foto: Jernbaneverket
Publicerad av
Annika Wihlborg - 15 mar 2016

På den del av Bergensbanan som sträcker sig mellan Arna och Bergen pågår arbetet med att fördubbla kapaciteten på en högtrafikerad enkelspårsträcka. En viktig del i projektet är att bygga en 7,8 kilometer lång järnvägstunnel genom berget Ulriken, nya Ulrikentunneln.

Sträckan mellan Arna och Bergen är för närvarande Nordeuropas mest högtrafikerade enkelspårsträcka med cirka 120 passerande gods- och persontåg per dygn. Samtidigt väntas en avsevärd befolkningsökning i regionen framöver. I takt med att trafiken har ökat på Bergensbanan har sträckan successivt utvecklats till en flaskhals som ökar sårbarheten längs med hela Bergensbanan. När den nya Ulrikentunneln och den nya dubbelspårsträckningen står klar 2021 mer än fördubblas kapaciteten på sträckan. I projektet ingår också 1,3 kilometer nya spår från Fløen till Ulrikentunnelns västra tunnelmynning i anslutning till Bergens station.Därtill ingår även en omfattande förnyelse av Arna Station.

Tunneln klar 2020När projektet står klart ökar flexibiliteten i trafiksystemet samtidigt som hastighetsbegränsningen höjs, viket förstås förkortar restiderna på sträckan. Enligt Jernbaneverkets planer färdigställs tunneln hösten 2020, medan den nya spårsträckningen ovan jord står klar i slutet av 2021.– I februari inleds arbetet med att spränga en anläggningstunnel som ska stå klar i slutet av juni. Samtidigt påbörjas arbetet med att bygga fundament till den nya järnvägsbron till Ulrikentunneln som ska byggas i nära anslutning till den gamla bron i Fløen. Parallellt beräknas sprängningsarbetet pågå i portalområdet, vilket förbereder för att tunnelborrmaskinen ska kunna arbeta sig fram till Fløen till sommaren 2017, säger Ingvild Eikeland, kommunikationsansvarig för Arna-Bergen projektet på Jernbaneverket.

Tunnelborrningarna inleddes i december 2015Nya Ulrikentunneln blir den första järnvägstunneln i Norge som kommer att drivas med tunnelborrmaskin, TBM. Tekniken används även i det pågående Follobaneprojektet. Det markerar starten på en ny era i norska järnvägsprojekt, Hösten 2015 byggdes den stora tunnelborrmaskinen som ska användas i projektet. Tunnelborrmaskinen har en diameter på 9,33 meter och är 155 meter lång, inklusive 130 meters bakrigg. Tunnelborrmaskinen väger 1800 ton och det tog sammanlagt tre månader att montera den. Tunnelborrentreprenaden har ett värde på 1,3 miljarder norska kronor och delas mellan Strabag och Skanska.

I början av december 2015 inleddes tunnelborrningarna med den nybyggda tunnelborrmaskinen Ulrikke. I en dryg månad pågick testborrning och i mitten av januari räknar Jernbaneverket med att entreprenörerna är i full gång med tunnelborrningarna. Samtidigt förbereds anläggningsområdet i Arna för TBM-drift. Här byggs bland annat ett sexton meter högt kägelformat torn i ena änden av det transportband som ska användas för att transportera bort stenmassorna från borrningarna. Därefter transporteras TBM-massorna till Arna Stenkrossverk på Gaupås.

Arbetsplats i anslutning till högtrafikerade spår–Den största utmaningen i projektet är närheten till existerande högtrafikerade spår och tunnlar. Projektet ska i minsta möjliga mån påverka tågtrafiken på sträckan, vilket bland annat innebär att sprängningar enbart kan ske på förutbestämda klockslag under delar av dygnet, säger Ingvild Eikeland.Så snart den nya tunneln färdigställts inleds upprustningen av den gamla Ulrikentunneln, som stod klar 1964. Tunneln ska brandsäkras och förses med nya ytskikt som skyddar från fuktangrepp. När den gamla tunneln är färdigrenoverad har sträckan omvandlats från enkelspår till dubbelspårssträcka.

 

 

 

Annons