Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 19 2017
Senaste Nytt

Ny schaktnings-entreprenad i Västmetron

Vy över schaktområdet vid Sökö, en stadsdel i Esbo, väster om Helsingfors. Med Västmetron blir Esbo ihopkopplat med den finska huvudstadens tunnelbanenät. Foto: Länsimetro
Vy över schaktområdet vid Sökö, en stadsdel i Esbo, väster om Helsingfors. Med Västmetron blir Esbo ihopkopplat med den finska huvudstadens tunnelbanenät. Foto: Länsimetro
Publicerad av
Christer Wiik - 23 feb 2016

Schaktningsentreprenaden vid Sökö station (Soukka) och dess bantunnlar inleds som dagbrytning vid Övergårdsgränden kring det så kallade tekniska schaktet. Arbetet inleddes den 15 februari.

 

Om Västmetron: Helsingforsregionens metrotrafik byggs ut från Gräsviken via Drumsö till Esbo. Under den första fasen färdigställs en 14 kilometers banlinje från Gräsviken till Mattby med åtta nya stationer. De nya stationerna är Björkholmen och Drumsö i Helsingfors samt Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby i Esbo. På den sju kilometer långa sträckan mellan Mattby och Stensvik blir de nya stationerna: Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Trafiken på etapp 1 kommer i gång under hösten 2016. Metron från Mattby till Stensvik blir färdig tidigast år 2020.

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...