Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Nytt signalsystem på S-banan

Foto: Leif Jørgensen/Wikimedia Commons
Foto: Leif Jørgensen/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 22 feb 2016

Banedanmark kommer att ta det nya signalsystemet CBTC i drift på sträckan Hillerød-Jægersborg den 29 februari. Det blir den första delsträckan på S-banan som utrustas med det nya signalsystemet. På lång sikt kommer systemet att innebära färre signalfel och försenade tåg, enligt Banedanmark.

- När tågen rullar med CBTC är det ett stort och viktigt steg i Banedanmark arbete med ett landsomfattande utbyte av signaler, som även omfattar fjärrtågen, säger Torben Arnbjerg-Nielsen, chef för Banedanmarks signalprogram

S-banans befintliga signalanläggning är gammal. De äldsta delarna är från 30-talet och stora delar är från 50- och 60-talet. – Det gamla systemet fungerar fortfarande, men är nära slutet av sin livslängd och ger dessvärrre många signalfel som försenar tågen. Med S-banans ny signalsystem framtidssäkrar vi driften av tågen på S-banan och kan halvera antalet signalfel, vilket idag är den vanligaste orsaken till förseningar, säger Torben Arnbjerg-Nielsen.

Annons