Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Norska CargoLink lägger ned verksamheten

Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket
Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket
Publicerad av
Peter Höök - 12 feb 2016

Styrelsen för norska CargoLink har beslutat att upphöra med godstrafiken och att avveckla hela sin verksamhet. Det betyder att bolagets trafik på Sörlandsbanan, Bergensbanan, Dovrebanan och Rumbanan upphör.

Detärtråkigt attCargoharfunnit det nödvändigt atttadet här steget.Det har visat sigviktigtför järnvägenatt det råder konkurrenspå marknaden förgodstransporter,menmarknaden är mycket konkurrensutsatt-inteminstfrånvägransportsektorn.Dethar gjortattfrakt på järnväghar kämpat,ochkämparmeddåliglönsamhet,säger BjörnKristiansen,trafikochmarknadsdirektör Jernbaneverket i ett pressmeddelande.Det viktigaärnuarbetet med att finnalösningarsom förhindrargodstrafien hamnar på vägarna.Banverketkommer att jobbaför attbereda vägför nya aktörer attetablera sig,sägerBjørnKristiansen.

Annons