Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

ScotRail visar upp interiören på sina nya 385-vagnar

Foto: ScotRail
Foto: ScotRail
Publicerad av
Peter Höök - 12 feb 2016

70 nyatågutgör en del av det förbättringsprogram somkommer att förnya90procentav ScotRails fordonsflotta. Det rapporterar European Railway Review. Kontraktet medHitachi, 370 miljonerpund,innehåller en klausul som gerden skotska regeringenmöjlighet att köpa tillbaka helaflottanför ett pundefter25år.

Den modell som nu visas upppresenterarenstandardochförstaklassalong utrustade med de sittplatser och bordsom kommer att användasi tågennärde tasipersontrafikhösten2017. Utställningen kommer att vara öppenför allmänhetenfram till4 mars 2016.

Denyatågsetenkommer att erbjudatusentalsnya plateser,snabbareresor,förbättradtillgänglighet,eluttag för datorer ochbättrewifi.LinjenmellanEdinburghochGlasgowviaFalkirkblir den förstadär de nya tågen sätts in.

– Denna utställningger vårakunderen inblick ien framtid somnästahöstkommer att bli verklighet.Dessasnabbare,längre ochgrönaretågkommer att innebära fler sittplatseroch kortarerestidermedmindre påverkan på miljön.Närvi tar demi driftkommer de attförändraresemönstret mellanvåratvå störstastäder, säger Phil Verster, managing director på ScotRail Alliance, till tidningen.

Annons