Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, maj, 23 2018
Senaste Nytt

Små kraftmoduler för järnvägsindustrins applikationer

Foto: Powerbox
Foto: Powerbox
Publicerad av
Peter Höök - 11 feb 2016

Powerbox  lanserar  två nya varianter av DC/DC omvandlare för järnvägsindustrin. Produkterna har en mycket hög verkningsgrad, 93 procent, vilket leder till energibesparingar, reducerade effektförluster samt möjliggör mer effekt på begränsade utrymmen. Den nya serien har en rad olika tillbehör för att underlätta integrationen i tåg och andra typer av fordon.

Modernisering av tåg och introduceringen av nya tjänster somtill exempel  On board WI-FI, GSM och LTE; Video systems och Telemetry kräver kraftlösningar som är mer flexibla och har en hög verkningsgrad. Genom att kombinera en effektiv kraftomvandling med en optimerad topologi, vilken reducerar antalet komponenter med 25 procent jämfört med traditionella lösningar, bidrar detta till en förbättrad MTBF, Mean Time Between Failure, vilket ger en högre tillförlitlighet.

– Med ökande krav på säkerhet, kommunikation och passagerarkomfort, kommer nya generationens tåg och liknande fordon behöva högeffektiva kraftaggregat, vilka ska fungera i många varierande miljöer. Hög effektiva omvandlare, bidrar till ökad krafttillgänglighet, vilket är ett måste  i slutna miljöer. Tågtillverkarna har även höga krav på leveranskedjan som ska vara tillförlitlig, flexibel och enkel, säger Patrick Le Fèvre, Marketing Director på Powerbox, i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik
JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik

Trafikverket om tidtabellhållningen i april

Punktligheten för persontågen under april blev 89,6 procent. Utfallet är 1,5 procentenheter bättre...

Annons