Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Banedanmark anlägger nytt dubbelspår

Karta: Banedanmark
Karta: Banedanmark
Publicerad av
Peter Höök - 08 feb 2016

Den nuvarande järnvägen mellan Köpenhamn och Ringsted är en av de mest trafikerade och utnyttjade bansträckningarna i Danmark. Linjen används av pendlare mellan Köenhamn och övriga Själland samt för regional och internationell passagerar- och godstrafik.

Idagutnyttjas sträckan maximaltoch utgör en flaskhals i tågtrafiken .Genom att byggaenny järnvägmellanKöpenhamnochRingstedviaKøgeblir det möjligt att skapa enbetydligt bättretidtabell, medfler tåg,kortare restideroch färreförseningar.Somnär Danmarksförstahöghastighetstågska bidra till attmöta ett framtidatransportbehov.

Sträckan Köpenhamn-Ringstedärav internationell betydelse.Denären del avdet transeuropeiska järnvägsnätetsomförbinderSkandinavienochövriga Europa.Detärocksåenviktigkorridor- frånHelsingforsiFinlandtillPalermoiItalienochValetta,Malta.

 

 

 

Annons