Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Hector Rail köper femton begagnade lok

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia
Publicerad av
Peter Höök - 05 feb 2016

Hector Rail producerarcirkasex miljonertågkilometerper årisin verksamhet i Sverige,Norge,DanmarkochTyskland. Nu har Hector Railharköpt15sexaxladelokfrånDBSchenker.Dessalokär byggda imitten av sjuttiotalet.Leveransen avdelokkommer att ske under2016och2017.Lokenärkraftfulla ochmycketkostnadseffektiva jämfört medatt köpanyalok.Dettagör dem till enattraktiv lösningi segmentet avkortdistans av tunga transporter.Men de är ocksåett attraktivt alternativ förandra segmentinom järnvägsmarknadenså somintermodalatransporter. Föratt säkrareservdelsförsörjningen iden framtida driftentotalt15lokköpts.Fem avloken kommer att användas för reservdelsförsörjningen.Med denna typ avlokHectorRailkan erbjudaett nytt konceptpå marknadenjämförthyrdamodernalok,vilket ärstandardlösningen förandra"icke-etablerade"järnvägsoperatörer på marknaden.

Annons