Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, feb, 26 2017
Senaste Nytt

Nytt system för tågkommunikation driftsatt i Norge

Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket
Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket
Publicerad av
Peter Höök - 03 feb 2016

En ny central för tågkommunikation har på uppdrag av norska Jernbaneverket tagits i bruk. Med det öppnar ett nytt stamnät som kommer att förhindra tågtrafiken i Norge stannar på grund av bristande kommunikation mellan driftcentralen och lokförare. Den nya redundanta stamnätet kommer alltså att fungera som en extra skyddsnät för järnvägens mobiltelefonsystem, GSM-R. Om detta system inte fungerar måste all tågtrafik stoppas eftersom man förlorar tågens position och dessutom kan inte lokförare kontaktas.

GSM-R, R står för Rail, är järnvägens eget, stängda mobiltelefonsystem. Byggandet av GSM-R-systemet inleddes 2003, och den första etappen, Bodø-Rognan, togs i drift under 2004. Nätverket stod färdig 2007. Efter olika utvärderingar och analyser under 2009 drog slutsatsen att endast ett stamnät för GSM-R, där alla tjänster som produceras, var alltför sårbart vid en krishändelse. Under 2009 planerades för en redundant kärnnät. Det faktiska byggandet av det redundanta stamnätet påbörjades i början av 2012. Nokia har levererat mjukvara till nätet. Nu är det sista delsystemet satts i drift. Detta innebär att redundant stomnät är i full drift. Detta ger högre tillförlitlighet för GSM-R, och det blir lättare att uppgradera enskilda system utan driftstopp för service och underhåll.