Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Bred enighet inför infrastrukturutbyggnad

Foto: Bombardier
Foto: Bombardier
Publicerad av
Peter Höök - 01 feb 2016

Sveriges tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö, samt Stockholms Läns Landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne står enade inför den kommande Sverigeförhandlingen om statens utbyggnad av infrastruktur som binder samman storstäderna, framför allt med nya stambanor för höghastighetståg.

Inför förhandlingen överlämnar parterna en skrivelse till Sverigeförhandlingen med en gemensam prioritering om hur det inledande arbetet kring höghastighetsbanor och storstadsåtgärderna bör ske. Skrivelsen innehåller tolv utgångspunkter för de inledande förhandlingarna.

Att satsningar också sker i landets tre storstäder är av största vikt för att möta de behov som kraftig befolkningstillväxt medför, främja städernas utveckling och därmed bidra till tillväxt i hela landet. För att skapa största möjliga regionala nytta måste de nya stambanorna vara öppna även för storstadens regionala trafik. Det är viktigt att planeringen för höghastighetståg görs på ett sådant sätt att inte nödvändig lokal och regional trafik trängs ut.

De tre städerna och tre regionerna föreslår en första gemensam diskussion tillsammans med Sverigeförhandlingen innan de olika delförhandlingarna inleds. Genom en gemensam diskussion med utgångspunkt i de tolv punkterna som listas i skrivelsen till Sverigeförhandlingen, skapas förutsättningar för en effektiv process som bygger på gemensamma uppfattningar och principer.

Annons