Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Vectron-loket på finsk mark

Vectron är ett energieffektivt ellok. Den elenergi som uppstår när loket bromsar matas tillbaka in i nätet. Foto: Siemens
Vectron är ett energieffektivt ellok. Den elenergi som uppstår när loket bromsar matas tillbaka in i nätet. Foto: Siemens
Publicerad av
Christer Wiik - 27 jan 2016

Det av Siemens tillverkade Vectron-elloket som anpassats för VR Group har nyligen demonstrerats på järnvägsbranschens evenemang Rata 2016 i Åbo. Vectron kommer även inom kort att inleda provkörningarna på Finlands bannät. Det meddelar finska VR i ett pressmeddelande.

Vectron kommer att vara VR Groups mest effektiva lok. Loket lämpar sig både för den snabba passagerartrafiken och för den tunga godstrafiken. Dess toppfart ligger på 200 km/h och loket är kompatibelt med VR:s nuvarande materiel. Med ett omfattande testprogram försäkrar man sig om ellokets lämplighet i de krävande förhållandena i norr.

− I loket installeras enligt de nya EU-standarderna ett tågskyddssystem som tas i bruk för första gången i Finland. Detta system samt en hel del andra egenskaper förutsätter omfattande funktionella och tekniska testningar längs bannätet, berättar VR Groups trafikdirektör Petri Auno.

VR Groups mål är att förbättra energieffektiviteten både inom passagerar- och godstrafiken med 20 procent fram till år 2020. Det nya elloket möjliggör att en allt större del av godstrafiken kan dras med ellok. Dess effekt motsvarar cirka 60–70 personbilar. Loket kan dra ett godståg som väger drygt 2 000 ton. Loket har två dieselmotorer samt radiostyrning med hjälp av vilka man kan effektivera funktionen och ersätta diesellok på lastningsområden och korta banavsnitt som inte är elektrifierade.  − Vectron-elloket möjliggör effektiv tågtrafik i Finlands krävande förhållanden.  Loket tål upp till -40 grader, det har en stadig snöplog och luftintagen har flyttats upp på taket.  Lokens funktioner testas i vinterlaboratoriet och i naturförhållanden.  Siemens har lång erfarenhet av att leverera pålitliga lok runt om i världen, säger Juha Lehtonen, divisionsdirektör för Siemens Osakeyhtiö.

Lokanskaffningen är en del av VR:s omfattande materielinvesteringar. VR Group har under några årtionden skaffat ny materiel för ca en miljard euro. Vectors andel av detta är över 300 miljoner euro. För Siemens är det fråga om en betydande affär för produktfamiljen Vectron. VR Groups stora lokanskaffning har gjorts för att svara på kundernas behov. VR:s mål är att förkorta passagerartrafikens restider och svara på industrin olika transportbehov.  − De nya loken kommer att betjäna de nuvarande och framtida kunderna långsiktigt, påminner Petri Auno. Källa: VR

 

 

Annons