Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 22 2017
Senaste Nytt

”Förslagen löser inte järnvägens problem”

Foto: Västtrafik
Foto: Västtrafik
Publicerad av
Christer Wiik - 13 jan 2016

Utredningen om järnvägens organisation skapar inte bättre förutsättningar för att öka kollektivtrafikresandet - snarare sämre. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle.

I debattartikeln den 12 januari uttalar sig Svensk Kollektivtrafiks ordförande Ulf Nilsson och Tommy Levinsson, ordförande för Svensk Kollektivtrafiks politiska arbetsgruppför järnvägsfrågor. De skriver bland annat att istället för att lösa järnvägens största problem kommer förslagen som presenterats att öka byråkratin, och målet om att fördubbla resandet med kollektivtrafiken blir svårare att nå.

Att öka tågresandet är helt avgörande för att minska transportsektorns klimatutsläpp och för att vidga arbetsmarknadsregionerna. Detta är inte minst viktigt i arbetet med att skapa större och färre regioner. Svensk Kollektivtrafik kommer därför att tillsätta en politisk arbetsgrupp för järnvägsfrågor som ska arbeta fram förslag om hur järnvägen bör utvecklas.

Annons