Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Störande nattarbeten väntas längs Nynäsbanan

3D-modell över den nya pendeltågsstationen Vega på Nynäsbanan. Entrén till stationen ligger i gatuplanet i anslutning till busstorget. Bild: Trafikverket
3D-modell över den nya pendeltågsstationen Vega på Nynäsbanan. Entrén till stationen ligger i gatuplanet i anslutning till busstorget. Bild: Trafikverket
Publicerad av
Christer Wiik - 30 dec 2015

I november påbörjade Trafikverket arbetet med spontslagning längs med järnvägsspåren på Nynäsbanan. Det är mellan stationerna Skogås i norr och Handen i söder som en ny stadsdel och pendeltågsstation ska uppföras – Vega - i norra delen av Haninge kommun. Fler arbeten görs under januari som kan upplevas som störande, meddelar Trafikverket.

En ny stadsdel, Vega, byggs nu i Haninge kommun med cirka 3 000 bostäder samt arbetsplatser och skolor. För att skapa möjligheter för fortsatt utveckling bygger Trafikverket både en ny pendeltågstation längs Nynäsbanan och en ny trafikplats på väg 73. En ny pendeltågsstation på Nynäsbanan och en ny trafikplats på väg 73 är viktiga förutsättningar för att stadsdelens utbyggnad ska kunna genomföras. I förlängningen omfattar planerna för Vega också Kolartorp, Norrby Gärde och trafikplats Handen

De störande arbetena i projektet har i december mestadels skett under dagtid, men under helgen vecka 1, med start den 8 januari kommer arbetena att pågå nattetid. Från kl. 20:00 kommer arbeten att ske längs järnvägen och pågå fram till söndag natt mot måndagen den 11 januari kl.05:00, meddelar Trafikverket. Det kan också bli aktuellt med nattarbeten under veckorna 2-4, mellan kl. 21.00 och 05.00. Vilka dagar som blir aktuella varierar från vecka till vecka beroende på hur arbetena fortskrider, skriver Trafikverket.

 

 

Annons