Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 19 2017
Senaste Nytt

Samråd om Tvärbanan genom Rissne

   Visionsbild över Tvärbanans Kistagren i centrala Rissne, Sundbyberg.  Bild: SLL
Visionsbild över Tvärbanans Kistagren i centrala Rissne, Sundbyberg. Bild: SLL
Publicerad av
Christer Wiik - 29 dec 2015

Sedan den 15 december 2015 och fram till 31 januari 2016 har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter om Tvärbanans sträckning genom Sundbybergsstadsdelen Rissne.  Det är Stockholms läns landsting, SLL, som nu förbereder för att bygga ut Tvärbanan från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund. Projektarbetet sker i nära samarbete mellan SLL, Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun.

Med Tvärbanans Kistagren knyts arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder ihop. Resenärer i Stockholm ges en möjlighet till spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen ger möjlighet till smarta byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Planerad trafikstart för Kistagrenen är 2021 till Ursvik och 2023 till Helenelund. Målsättningen är att börja bygga 2017. Byggandet påbörjas successivt när planer, avtal och upphandlingar för respektive del är färdiga. Alla som bor i närområdet kommer i någon mån att påverkas av bygget.

Kommunfullmäktige i Sundbyberg beslutade år 2005 att ge stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för Tvärbanans Kistagren genom Sundbyberg. Förslaget innebär att en ny dragning av Tvärbanan byggs genom Rissne. Spåren planeras att integreras i befintliga gatumiljöer. Nya cykelbanor och trädplanteringar föreslås också. Källor: SLL, Sundbybergs stad

 

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...