Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, feb, 23 2017
Senaste Nytt

Nu rivs spåren väster om Hallandsåstunneln

Publicerad av
Christer Wiik - 16 dec 2015

I samband med att trafiken släpptes på genom Hallandsåstunneln tog Industrispår AB över den gamla banan. Banan omfattar 16 kilometer spår samt bangården i Grevie.

Banan kommer att rivas och arbetet påbörjas i december. Allt material kommer i första hand gå till återanvändning.