Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Arlandabanans finansiering granskas

Foto: Holger Ellgaard
Foto: Holger Ellgaard
Publicerad av
Tommy Ekholm - 30 nov 2015

Sverige behöver fler stambanor för höghastighetståg och så kallad offentlig-privat samverkan (OPS) kan bli en lösning på den svåra frågan om finansiering. Därför ska nu Riksrevisionen granska hur OPS-projektet Arlandabanan har fungerat under driftsfasen, skriver myndigheten.

Arlandabanan togs i drift 1999, och var det första större infrastrukturprojektet som finansierats via OPS. Staten äger banan och sköter den genom ett statligt bolag medan ett privat företag driver tågförbindelsen Arlanda Express och är samtidigt infrastrukturförvaltare. Avtalet löper på 45 år med möjlig förlängning på ytterligare 10 år.

Riksrevisionen ska bland annat granska hur konstruktionen och den långa avtalstiden påverkar statens möjligheter att agera. Granskningen ska vara klar i mars nästa år.

(TT)

 

Annons

Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen.  Illustration: Rail Baltica
Bygget av Rail Baltica är planerat att vara genomfört 2026 med målet att integrera de baltiska staterna i det europeiska järnvägsnätet. Rail Baltica kommer att vara en snabb och konventionell dubbelspårig elektrifierad och ERTMS-utrustad järnvägslinje konstruerad för en maximal hastighet på 240 km/h på rutten från Tallinn till litauisk-polska gränsen. Illustration: Rail Baltica

Estlands och Finlands ministrar diskuterade Rail Baltica

"tunnelprojektet på dagordningen"

Finlands kommunikationsminister Sanna Marin och Estlands ekonomi- och infrastrukturminister Taavi...

Annons

Annons