Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, mar, 27 2019
Senaste Nytt

Inlandsbanan tar plats i Almedalen

Bild: Inlandsbanan
Bild: Inlandsbanan
Publicerad av
Christer Wiik - 26 jun 2015

Inlandsbanan kommer att genomföra ett seminarium under Almedalsveckan i Visby under parollen ”Inlandsbanan Future”

 Inlandsbanan skriver följande i ett pressmeddelande inför Almedalsseminariet: ”Inlandsbanan går genom råvarurika områden. Här finns merparten av Sveriges naturtillgångar, tillgångar som är beroende av tillgänglighet till säkra transporter. Det är transportkrävande råvarugrupper med en stor påverkan på transportsystemet. Inlandsbanan löper parallellt med stambanan där det råder hård konkurrens om tillgängligheten. Ett väl utbyggt transportsystem är ett krav och basbehov för att basindustrin ska kunna nå ut med sina produkter på ett konkurrenskraftigt sätt. Effektiviserade rätt använda transporter och nyttjandet av alternativa lösningar säkrar tillgängligheten och tillväxt, håller kostnaderna nere och leder till ökad expansion. Inlandsbanan är en befintlig transportsystemtillgång, med kapacitet som kan användas till att säkra upp näringens förutsättningar att tillvarata råvarupotentialen fullt ut. Vi lyfter blicken mot framtiden för att göra rätt satsningar där transportkapaciteter nyttjas på det sätt som bäst gynnar näringens och samhällets behov” 

Annons

Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter
Tågoperatören BOB kommer dessutom att hyra fem tåg, som redan är i drift på linjen, och som nyligen moderniserades för den hittillsvarande lokala operatören Berchtesgaden Landbahn, BLB. Bilden visar ett av dessa tåg. Hyrestiden gäller 15 år. Dessutom hyr BOB två nya tåg som är avsedda att användas på sträckan Traunstein-Ruhpolding, under 14 år. Foto: Wikipedia, kredit: Chatter

Bayerska BOB hyr sju Flirts till Berchtesgaden-linjen

"hyrestid upp till 15 år"

Transdevs bayerska dotterbolag, BOB, har tecknat avtal med leasingbolaget Alpha Train för sju...

Annons

Annons