Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Inlandsbanan testar förnybart bränsle

Inlandsbanan. Foto: Jocke Lagerkrantz
Inlandsbanan. Foto: Jocke Lagerkrantz
Publicerad av
Christer Wiik - 24 jun 2015

Inlandsbanan siktar på att hjälpa till att nå de uppsatta nationella miljömålen genom att begränsa klimatpåverkan i sitt egna transportupplägg. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad drivs fordonen idag på fossil diesel. Idag finns inga färdiga tester på den motortyp som dessa lok har, varför möjligheten att byta fossil diesel till förnybar RME måste utredas.

Genom denna förstudie, som genomförs under den varma tiden av året 2015, kommer tester att utföras för att se om det överhuvudtaget är möjligt att byta till RME. Visar det sig att det är tekniskt möjligt kommer genomförandeprojektet innefatta omställning av samtliga av Inlandsbanans fordon för att drivas med förnybart bränsle. Detta skulle ge en omedelbar klimatvinst genom minskade utsläpp av växthusgaser. Genom att köra på 100 procent RME, ett biobränsle som framställs av raps, minskar i dagsläget växthusgasutsläppen med över 60 procent, sett ur ett livscykelperspektiv.

Omställningen förväntas attrahera marknaden genom att många företag ser transporter med lägre miljöpåverkan som en självklarhet för att kunna stå upp till sina internt satta miljömål. Inlandsbanan AB har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöanpassningsfrågan, dels för sin egen attraktionskraft, men även för att arbeta för de klimatmål som satts upp på EU-, nationell och lokal nivå.

Annons

Annons

Annons