Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, feb, 26 2017
Senaste Nytt

Ramböll tar fram studie om höghastighetsjärnväg

Bild: Ramböll
Bild: Ramböll
Publicerad av
Tommy Ekholm - 04 jun 2015

Ramböll har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en åtgärdsvalsstudie som underlag till Sverigeförhandlingen för ny höghastighetsbana. Sträckan är de cirka 22 milen mellan Linköping och Borås. Höghastighetsbanan planeras för persontåg i hastigheter upp till 320 kilometer per timme och ger en restid på två timmar mellan Stockholm och Göteborg.

I Rambölls åtagande ingår bland annat säkerställandet av byggbarhet inom utredningsområdet och framtagande av kostnadskalkyler och tidsbedömningar enligt succesivprincipen. I uppdraget ingår även att beakta landskaps- och miljöfrågor.

Uppdraget kommer att pågå mellan 2015-2018 och innebär att bistå Sverigeförhandlingen med underlag och processtöd som i sin tur ska bidra till genomförandet av höghastighetsbanorna, som är Sveriges största samhällsbyggnadsprojekt i modern tid.

Internationella erfarenheter från utredning, planering och utbyggnad av liknande höghastighetsbanor kommer att användas och tas tillvara i uppdraget.

Ramböll kommer att genomföra projektet tillsammans med Kreera Samhällsbyggnad AB, Calluna, Kmv Forum och engelska Arup, som har med mer än 25 års erfarenhet av att utreda och projektera höghastighetsjärnväg.