Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Ramböll tar fram studie om höghastighetsjärnväg

Bild: Ramböll
Bild: Ramböll
Publicerad av
Tommy Ekholm - 04 jun 2015

Ramböll har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en åtgärdsvalsstudie som underlag till Sverigeförhandlingen för ny höghastighetsbana. Sträckan är de cirka 22 milen mellan Linköping och Borås. Höghastighetsbanan planeras för persontåg i hastigheter upp till 320 kilometer per timme och ger en restid på två timmar mellan Stockholm och Göteborg.

I Rambölls åtagande ingår bland annat säkerställandet av byggbarhet inom utredningsområdet och framtagande av kostnadskalkyler och tidsbedömningar enligt succesivprincipen. I uppdraget ingår även att beakta landskaps- och miljöfrågor.

Uppdraget kommer att pågå mellan 2015-2018 och innebär att bistå Sverigeförhandlingen med underlag och processtöd som i sin tur ska bidra till genomförandet av höghastighetsbanorna, som är Sveriges största samhällsbyggnadsprojekt i modern tid.

Internationella erfarenheter från utredning, planering och utbyggnad av liknande höghastighetsbanor kommer att användas och tas tillvara i uppdraget.

Ramböll kommer att genomföra projektet tillsammans med Kreera Samhällsbyggnad AB, Calluna, Kmv Forum och engelska Arup, som har med mer än 25 års erfarenhet av att utreda och projektera höghastighetsjärnväg.

Annons